Petr Chobot

Official

design and code by Werner Dweight

Meditace na seminářích

Celá práce PCH vychází z indiánského systému Mosoq Karpay. Jde o jeden z nejstarších systémů cvičení, která vedou k značnému rozšíření lidských schopností a to v poměrně krátkém čase. Nevíme jak dlouho tento systém ve skutečnosti existuje-dle šamanů pochází až z dob Aztlanu vzdálené nějakých 10 - 12 tisíc let do minulosti. Jisté je, že tento systém používali již Inkové. PCH se od amazonských a andských šamanů učil tento systém používat asi 18 let. Základem tohoto systému je efektivní aktivizace našich základních energetických center - srdečního centra SONQUO, korunního centra SAMI, centra QULLI neboli třetího oka a slunečního oka INTI - centra v solaru. Vyšší aktivizací těchto center dochází k obrovské přeměně člověka a k rozvoji tzv. mimořádných schopností. Mezi ně patří schopnost telepatie, jasnovidnost, léčitelské schopnosti, hlubší spojení s Absolutnem a především schopnost milovat - tedy opravdu soucítit. Během seminářů se aktivizují i další energetická centra - centrum COSCO v břiše, což vede k otevření se hojnosti a dokonce k aktivizaci paměti naší duše - paměti KANAY. Poté jsme schopni znovu vnímat to co nazýváme minulými životy a celkově získáváme přístup do celého prostoru své skutečné paměti. Během seminářů se aktivizují také spodní energetická centra SIKI, která se nacházejí v pánvi a v oblasti pohlavních orgánů. Aktivizací těchto center je možné dosáhnout hluboké harmonie v oblasti partnerských vztahů a vyčistit vše, co se týká energií našich předků.

MOSOQ KARPAY lze přeložit jako transformace skrze energetickou změnu. Proto PCH nazývá svůj styl práce "metoda transformační meditace". Tato metoda se ukázala jako vysoce efektivní metoda léčení, revitalizace, rozvoje mimosmyslového vnímání, prohlubování vhledu do podstaty Bytí (Absolutna) a sebepoznání i v evropských podmínkách.

I když práce PCH vychází z indiánského systému, je zároveň každý seminář neopakovatelnou akcí, během níž se PCH napojuje na Světelné bytosti z vyšší dimenze (jimž šamani říkají TAYTACHA), které skrze něj pracují. Navigace tedy přichází někdy spolu se zcela novými technikami až přímo v momentě práce, a z toho důvodu nikdy není možné dopředu přesně znát průběh semináře, ani jeho obsah. Každý seminář je tedy monitorován z vyšší dimenze - ze světů HANAQ PACHA, jak tyto vysoké úrovně nazývají tradičně indiánští šamani. Nejde přitom o nic "nadpřirozeného", je to naopak zcela přirozená součást šamanské práce.

O co během semináře jde:

1) vytvořit v místě konání mocné energetické pole, v němž se každý účastník ocitne a ve kterém bude veškerá meditační, léčebná a transformační práce maximálně usnadněna;
2) v tomto poli, jako v jakési bublině, metodou stavu přenosu stavu vědomí a energií co nejvíce zrychlit vibrace každého účastníka a maximálně aktivizovat všechna jeho energetická centra.
TO má za následek rychlý rozvoj mimosmyslového vnímání a toho, co my označujeme jako jasnovidné schopnosti, rozvoj schopnosti astrálně cestovat, vědomě si prohlížet svoji historii (minulé inkarnace, období mezi inkarnacemi, dobu před příchodem do inkarnační hry na planetě Zemi). Světelné bytosti na každém semináři prohlubují sebepoznání každého účastníka a aktivací korunní čakry a také vyšších energetických center umožňují také jeho prožitek splynutí s Absolutnem (Bohem) a pochopení tohoto základního principu.
Během semináře se v každém z účastníků odehrávají silné energetické změny, které vedou k podstatným změnám v jeho životě, protože veškeré životní události a budoucnost jsou výsledkem působení energetických kódů v jeho biopoli a energetických centrech. Vyčištěním tohoto biopole a energetických center a odstraněním omezujících a problematických kódů lze zcela přepsat osud kohokoli, protože DANÝ osud ve své podstatě neexistuje.

Práce na seminářích PCH sestává především z těchto důležitých kroků:

1) Hluboké a důkladné čištění předloh individuálního těla a života (naše energetická těla nazývaná indiány souhrnně POQ-PO) Světlem. Očekávaný výsledek: odstranění zdravotních a životních problémů.

2) Aktivace hlavních energetických center, jejich pročištění a celkové naplnění biopole Světlem. Očekávaný výsledek: stimulace jasnovidných a léčitelských schopností.

3) Silná aktivace korunního energetického centra a vyšších center. Výsledek: prožitky hlubokého splynutí s Absolutnem a pochopení Boha, otevřený přístup k neomezenému zdroji čisté energie.

4) Vyčištění a aktivizace spodních energetických center - často starobylou indiánskou technikou YANATIN, což je tantrické spojení s Bytostí světla. Očekávaný výsledek: vyčištění oblasti partnerských vztahů, zprůtočnění páteře, mocný přísun volné energie použitelné k rozvoji nadstandartních schopností a k léčení.

5) Silná aktivizace a vyčištění našeho centra osobní vůle v solaru - tzv. slunečního oka. Očekávaný výsledek: mocné posílení naší vůle a naší schopnosti vědomě tvořit svoji realitu - realizovat svá přání a dosahovat svých cílů.

6) Aktivace břišního centra napojením na mocný kosmický zdroj. Očekávaný výsledek: otevření se hojnosti a proniknutí do vnitřní paměti své duše.

7) Výuka vědomého opouštění fyzického těla. Nemusí být součástí každého semináře. Výsledek: schopnost cestovat vědomě mimo tělo, především v době spánku a komunikovat vědomě s učitelskými bytostmi.

8) Výuka schopnosti léčit (schopnost ATYI). Napojením se na mocné zdroje čisté energie získáváme schopnost samoléčby, ovšem tuto léčivou energii můžeme také předávat dál - osobním kontaktem i na dálku. Výsledek: účastník se stává léčitelem sebe sama i jiných. Nemusí být součástí každého semináře.


Průběh seminářů

Semináře probíhají jako série hodinových až maximálně dvou- až dvouapůlhodinových hlubokých meditačních vnorů. Tyto indiánské meditace jsou založené na hluboké relaxaci těla a především svalové hmoty, během které se účastník skrz systém přesných krátkých sugescí a řízené imaginace dostane do spojení s nesmírně silnými energetickými zdroji. PCH se během této práce nachází v jakémsi kontrolovaném transu, kdy je spojen s horními světy. Lze mluvit o jakési telepatické navigaci ze strany Světelných bytostí. Přitom jsou použity techniky umožňující vytvoření velmi silného energetického pole v daném místě, takže dojde k podstatnému zvýšení energetického potenciálu každého účastníka a také k velmi ryché a nadstandartní aktivizaci  jeho hlavních energetických center, včetně center mimosmyslového vnímání.

V posledních letech se PCH snaží realizovat své semináře především v blízkosti energetických ohnisek a nebo přímo v silových zónách. Tyto silové zóny a energetická ohniska vyhledává PCH napřed na mapách a potom do těchto míst vyjíždí a ověřuje si energetickou aktivitu těchto zón přímo v terénu. Z toho důvodu proběhlo již tolik seminářů opakovaně např. v silové zóně Pálava.  Oblíbenou oblastí zvýšené energetické aktivity je pro PCH také řetězec energetických ohnisek v prostoru Beskydy-Hostýnské vrchy, Bílé Karpaty, silová zóna Blaník, dobrá energetická zóna byla nalezena také v Římově v Jižních Čechách, v jejímž sousedství se uskutečnily další semináře. Za velmi silnou zónu považuje PCH především pohoří Untersberg na rakousko-německé hranici, kde může pracovat s lidmi velmi efektivně. Semináře uskutečňuje PCH v současné době takovým způsobem, že část meditací probíhá vleže v hale v prostoru silové zóny a část práce se odehrává v terénu přímo v nejsilnějších energetických ohniscích dané zóny. Někdy je práce prohloubena napojováním se na energii stromů nebo skal, které v sobě akumulují energii zóny.

Doporučení pro účastníky

Dva dny předem se doporučuje nejíst maso, kromě rybího a drůbežího, nepít žádný alkohol a v době konání semináře se nedoporučuje pít nápoje obsahující kofein a tein.
Seminář zvládne každý i bez jakékoliv předchozí účasti na podobných akcích nebo meditační praxe. PCH funguje jako prostředník mezi tímto světem a světem a vyšších dimenzí, díky čemuž bude v místě za pomoci Světelných bytostí vytvořeno natolik silné energetické pole, že každému bude umožněno uskutečnit maximální pokrok, odpovídající jeho potřebám.

Doporučené vybavení na seminář

Pohodlná podložka (skutečně široká karimatka nebo jiná měkká podložka!), spací pytel, šátek na zakrytí očí, zápisník, tužka na poznámky o prožitcích během meditace a na zaznamenání meditačních technik. Dále je možné vzít s sebou fotografii lidí, kteří trpí zdravotními problémy. Fotka by měla být co nejčerstvější a ne zakrytá v igelitu. Každá osoba by měla být na fotce samostatně. Fotku je možné se nechat vedle sebe během semináře. Přes tuto fotku proudí během meditací k člověku léčebná energie. Osoba na fotce nemusí o tomto působení vědět a nemusí s působením souhlasit. K člověku neproudí energie Petra, ani Vaše, ale energie "Božské milosti", která je inteligentní a je to vyšší inteligence než karma a energie jakéhokoliv souzení. Tato energie sama rozhodne, jakým způsobem této osobě pomůže. Není nutné se o to starat. Také je možné vzít si na seminář jakýkoliv kámen. Křišťály, ale i jakýkoliv křemen. V energii meditací se velmi dobře nabíjí a slouží potom doma jako silný zářič. Je zde možné nabíjet také vodu. Voda se lépe nabíjí v odzátkované lahvi. Je možné jí potom dolévat asi do čtvrtiny zbytku nabité vody a potom pár hodin počkat a voda se zase dobije.

E-shop Síla Světla E-shop Mutual Help Cesty k sobě