Petr Chobot

Official

design and code by Werner Dweight

Odvrácení válečných střetů metodou kolektivní meditace (rok 2009) - aktualizováno

Chceme upozornit na stálou aktuálnost záměrného působení na stav planety Země. Před několika lety se začaly provádět kolektivní meditace na harmonizaci planetárních dějů. Toto je výňatek z bohužel stále aktuálního rozhovoru s PCH, který se uskutečnil před třemi lety.

Co jsou to Spojené léčivé síly?

Spojené léčivé síly byly vytvořeny jako protipól destruktivních snah a tendencí na planetě Zemi. Nejde o žádnou organizaci, ale o spontánní dálkové spojení řady různých jedinců na úrovni energie mysli. Pokud lidé myslí v tutéž chvíli na tutéž věc, automaticky se propojí do vyššího celku, který získává obrovskou výkonnou moc ve „spirituální“ i FYZICKÉ realitě.

Spojené léčivé síly mají za sebou již několik úspěšných akcí. (Pákistán 2009, Peru 2009.)V tomto roce inspiroval PCH širší veřejnost k dálkovému působení na tyto dvě oblasti. V Pákistánu hrozilo, že moc převezmou fanatiční militantntní islámisté a zmocní se jaderních zbraní. Po neúnavném a systematickém vysílání pozitivního záměru do dané lokality, kterého se účastnila spíše užší skupina lidí s větší zkušeností v telepatickém působení, včetně indiánských šamanů, došlo skutečně k obratu v dění v této oblasti. Islámisté narazili na velmi tvrdý odpor obyvatel, přičemž do té doby k nim bylo obyvatelstvo spíše loajální - a to včetně vysokých vojenských představitelů. Do akce působení na Peru se zapojila již široká veřejnost, odhadem několik tisíc lidí. A to zdaleka nejen "ostřílení astrální bojovníci" Došlo k intenzivnímu neustálému vysílání pozitivního záměru na území Peru, kde tehdy vládní jednotky masakrovaly indiány, kteří se postavili proti ničení amazonského pralesa těžbou nafty. I zde došlo k překvapivé změně. Armáda se stáhla, z vysoké veřejné funkce, kterou v Peru zastával, odstoupil iniciátor celého masakru, miliardář židovského původu Jehuda Simon. Vláda následně zrušila své již podepsané rozhodnutí vzít indiánům jejich džungli a nechat ji zničit. Na těchto dvou příkladech je možné ilustrovat to, že kolektivní silné dálkové působení, byť se odehrává čistě jen "v naší mysli", doprovázejí velmi zajímavé synchronicity. Ve skutečnosti byl efekt kolektivního meditačního působení prokázán několikrát opakovanými vědeckými pokusy.

SLS jsou počátkem našeho nového přístupu k realitě. Jejich činnost podporuje pochopení toho, že realita je tvárná jako plastelína a jsme to MY, kdo si s ní hrajeme, kdo jí dáváme ve skutečnosti tvar. Nemusíme už dál trpět. Můžeme si kolektivně vytvořit snesitelný svět. Nemusíme vůbec dopustit pokračování lidského trpení na této planetě. Tato změna je součástí naší masové učební lekce, kterou máme jako vtělující se duše na Zemi projít. V těchto přelomových letech (přibližně 2010 až 2018 ) opravdu ZANIKNE náš starý svět a bude vytvořena v podstatě nová realita. Realita se tvoří v naší mysli. Významnými změnami v naší mysli stvoříme logicky chtě nechtě zcela nový svět. Nemusíme si toho hned nutně všimnout. Ale po roce 2018 již budeme skutečně žít v něčem, co sice bude dál fyzické a hmotné, ale od naší dnešní reality se to bude přeci jen v mnohém lišit. Budeme mít daleko lepší přístup ke Zdroji a daleko větší tvůrčí možnosti. Nastartuje se nová životní etapa celého lidstva i Země jako celku. Začne nový cyklus vývoje, který přibližně za 3 000 let vyvrcholí něčím obdivuhodným...

Kdo s kým má bojovat?

Válka je skvělý kšeft, když víte, jak na to... A o tom to celé je. Nadcházející velký konflikt má vyřešit finanční krizi způsobenou tištěním peněz bez hodnoty, nesmírnou zahraniční zadluženost USA a další věci. Je to neuvěřitelné ale mnozí ti blázni si skutečně myslí, že pracují pro správnou věc... Teprve ze současné perspektivy je tato informace přijatá mimosmyslově již před třemi lety zcela pochopitelná - provalila se jak obrovská zadluženost USA, tak především naprosto absurdní snaha "vyřešit situaci" tištěním hromad nových a nových bankovek nekrytých zlatem, což musí nutné vést k inflaci a k dalšímu prohloubení krize. Dolar se nachází před totálním krachem a jak všichni víme - ohroženo je i Euro.

Írán získá něco, co použije proti Izraeli, myslím že jsou to rakety schopné proletět skrze obranný štít, těžko detekovatelné, je s tím spojená velmi pokročilá technologie... Nad Íránem teď vidím nesmírně koncentrované pole ZLA, je to ohnisko, ze kterého může vyjít silná destruktivní energie. Pokud se nechá Izrael vyprovokovat, bude to mít katastrofální následky. Víte, tajemství roku 2012 spočívá ve velké kolektivní změně v lidském myšlení. Tato před třemi lety zachycená informace dostává teprve nyní konkrétní podobu.

Odkaz:

Odvetný raketový útok Íránu na Izrael by si vyžádal jen 300 obětí ...

Izraelský vzdušný útok na Írán: plány a následky

Tváří v tvář smrtelnému nebezpečí se miliony lidí transformují na úrovni své mysli a začnou hromadně tvořit svým myšlením novou realitu. Myšlenkové vlny jsou zatím neznámá forma energie. Tato energie je nesmírně mocná – i když je fyzikálně velice jemná. Je to doslova všepronikající kvantová substance, schopná měnit skutečnost.

Až začnou miliony lidí produkovat jiný typ mentálních kmitů, změní se celá Země. Bude tím započata nová kapitola její evoluce. Je podle mě bezpodmínečně nutné začít dělat světové meditace, meditace nebývalého rozsahu, tak značného jako ještě nikdy v dějinách. Tyto meditace budou pozvedat vibrace vědomí klíčových států, celých kontinentů a lidstva jako takového. Budou mít za úkol probudit v lidech masově po celé planetě vnitřní hlas jejich duše – tedy SVĚDOMÍ a SOUCIT.

Co jsou tyto světové meditace?

Řízené světové meditace jsou mírovou evoluční paralelou nadcházejícího světového konfliktu. Změna se MUSÍ uskutečnit, protože lidský druh je k této změně svým předešlým vývojem zcela předurčen. Na změnu jsme čekali tisíce let. Pokud se vědomí lidstva změní díky světovým meditacím, NEBUDE žádná válka třeba. Nedojde k ní. Nacházíme se v důležitém evolučním momentu. Nelze se zastavit, musíme projít do JINÉ fáze svého vývoje. Do této další fáze nyní projdeme buď peklem, nebo se do ní dostaneme jiným, mnohem přijatelnějším způsobem.

Co je třeba pro odvrácení konfliktu dělat?

Meditovat, meditovat a zase meditovat. Vysílat proudy mentální energie z milionů zdrojů – milionů lidských jedinců naráz. TO vše změní. Způsob boje za podobu reality, praktikovaný Spojenými léčivými silami, je na Zemi něčím novým a neexistuje způsob, jak tuto aktivitu zastavit. Máme doopravdy vysokou šanci zvítězit a nedovolit určitým silám změnit Zemi opět ve válečné peklo. Je nutné v co nejkratší době informovat co největší počet obyvatel Země o MOŽNOSTI zapojení se do celého plánu – plánu „Odvrácení“. Realita je tvárná.

Lidská mysl má netušené schopnosti! Pokud se zapojíte do činnosti Spojených léčivých sil, přesvědčíte se o tom brzy sami. SLS nejsou a NEPOTŘEBUJÍ být politickou silou a nepotřebují žádnou organizaci v tradičním slova smyslu – a přesto mohou být paradoxně, ale logicky – silou, která v dalším vývoji Země sehraje klíčovou úlohu. SLS není organizace lidí, ale DUŠÍ. Je to volné spojení všech duší, které si nepřejí utrpení, bolest, otravu Země a lidskou bídu. Jde o to, aby se lidé NENECHALI VYPROVOKOVAT. Existují skutečně síly, které nasadí všechny své páky, aby lidi zbavily zdravého úsudku a vyprovokovaly je k hrozným činům. Většina lidí vůbec není negativní, člověk je ve své podstatě velmi pozitivní bytost. Obrovské lidské masy jsou ale labilní a psychicky a energeticky oslabenými lidmi lze bohužel za jistých podmínek dobře manipulovat.

Je k tomu, aby lidé začali takto působit, nutná nějaká příprava?

Každý je duše, schopná působit na dálku. Lidé o tom všeobecně neví, je to před nimi záměrně tajeno. Celý systém pozemského „školství“ a „vzdělání“ je především o tom, aby zablokoval naše skutečné schopnosti a možnosti a naprogramoval nás k utrpení toho či jiného druhu. Ale mnozí lidé už pochopili, že jsou součástí daleko fantastičtějšího světa a daleko rozlehlejší reality, než jim jejich „kultura“ záměrně tvrdí. Čím hlubšího dosáhne lidská bytost poznání povahy reality, tím méně ve svém životě trpí. Funguje to takhle automaticky. Nyní je samozřejmě nutné udělat vše pro to, aby lidé pochopili, jaká je pravá povaha reality, té reality, která je obklopuje, tvoří jejich těla a proniká jimi. Lidé dnes potřebují alespoň svědectví o tom, co sami ještě nevidí. Lidé potřebují svědectví jak o mimozemských civilizacích, tak o životě po biologické smrti. Potřebují být seznamováni se skutečně důležitými věcmi. Informace, kterými je dnes lidstvo bombardováno ze sdělovacích prostředků, lidskou mysl jen matou a zdržují. Lidstvo potřebuje zprávy o komplexnosti života a jeho jednotě. Potřebuje být informováno o důležitých, klíčových věcech, ne o nesmyslech. Masmédia jsou hlídaná a jsou v rukou neúprosných cenzorů, kteří jsou posedlí svým krátkodobým prospěchem a kašlou na osud lidstva. Ale lze najít cesty, jak lidi oslovit.

Co by se měli dnes lidé především dozvědět?

To, že jsou duše. Dnešní lidé jsou pohlcení svou lidskou rolí. Naše já je kosmickým hercem spojeným vždy s určitou postavou ve hře. Nejsme jen tím já, co hraje v historickém představení v určitém dobovém kostýmu a pohybuje se na pozadí jistých dobových kulis. Jsme zasazeni do děje - a jsme strženi dějem. Za tímto dějem ale fungují mocné síly, o kterých člověk zatím nic neví. Lidé se začnou na svůj svět, svoji historii i sebe sama dívat hodně odlišně, když jim senzibilové sdělí své zkušenosti s mimozemšťany a životem mimo fyzickou hmotu. Podívejte - jsme kvantoví tvorové, nosící zde buněčný šat. A potřebujeme občas výměnu prádla. Zbavujeme se těl a získáváme těla. Ale naše já jsou stále skoro tímtéž, čím byla před sto nebo sto tisíci lety. Je důležité pochopit naše bytostné jádro. Zevní mentální slupka – dočasná lidská osobnost – se mění stále. Neustále se totiž mění vlivy, které lidskou osobnost vytvářejí. Mění se vlivy blízkého i širšího prostředí, do kterého jsme v konkrétním životě vždy umístěni. V každém životě podléháme vlivu celého souboru energetických polí. Tato pole jsou pány nad lidmi a tvůrci jejich postojů. Ale naše bytostná jádra těmto vlivům nepodléhají. Naše lidské osobnosti modelují i mocné vlivy digitálně kosmické – například „astrologické“. Působí na nás také nesmlouvavé genetické hodiny, odměřující čas sekrece všemožných chemikálií měnících činnost našich mozků a těl. Jako lidé jsme během životů velmi, velmi tvární. „Výchova“ z nás nadělá tvory, kterými nejsme. Lidé se dnes jen zřídkakdy dokážou ponořit tak hluboko do sebe sama, aby narazili na své skutečné já, na svoji kosmickou identitu, neboli bytostné jádro. Jediné „své“ já, které znají, je lidské já. A tedy mysl ztotožňují pouze s LIDSKOU myslí. O hloubce činnosti KOSMICKÉ mysli v sobě samých nemají ani potuchy. Za lidskou mysl je přitom docela snadné se dostat. Pokud se nám to podaří, začneme MYSLET KOSMICKY. Ten, kdo myslí kosmicky, se nepovažuje za „Araba“, „muslima“, za „Žida“, nebo „Číňana“... Kosmicky uvažující bytost NEBOJUJE v ubohé lidské válce, nedá se zfanatizovat, zblbnout... Taková bytost VÍ, že je DUŠÍ, která schytá všechny údery, které – ve jménu čehokoli – rozdá jiným. Vhledem do sebe sama vzniká NOVÁ ETIKA. Jen SEBEPOZNÁNÍ je garancí takzvaného nenásilí a vzájemné úcty, respektu a lásky. SEBEPOZNÁNÍ představuje konec všech válek a všech agresivních opičáckých ideologií. Je to konec omezených náboženství a jiných bolest a násilí způsobujících, třeba nacionalistických doktrín.

Přijmou lidé názor, že jsou duše?

Ano, přijmou. Lidé v sobě uskuteční v příštích letech veliké změny, které je učiní daleko šťastnějšími. Lidé budoucnosti se od současného člověka velmi liší. Naučí se používat a ovládat v daleko větším rozsahu jak svoji nervovou soustavu, tak svá energetická centra. To, co jsme, je dáno tím, jak funguje naše paměť a jak vnímáme. Obojí se v člověku velmi změní. Lidé budou schopni kdykoli znova plasticky a všemi smysly vnímat například vše, co kdy prožili... To, co se stalo před dvaceti - nebo čtyřiceti - nebo také pěti sty lety! - prožijete kdykoli znova. Co je prožito, je totiž zapsáno v hlubinné paměti duše - v energetických centrech a polích. Nikam se to neztratí, „nepomíjí to“, jak si lidé někdy chybně představují. Už jen TOHLE zvedne intelekt do úplně jiné hladiny. Díky novému používání nervové sítě a energetických center budou lidé vnímat na dálku, nebudou potřebovat mikroskopy ani teleskopy, budou se napojovat přímo na vesmír a na informační pole. Dnes většina lidí ještě ani neví, že nějaká energetická centra v sobě mají. Základem velkých a nevratných změn na Zemi budou školy naprosto jiného druhu. Lidé skutečně už brzy pochopí, že jsou DUŠEMI v tělech. A to bude ta největší revoluce v dějinách. Nic ze známých dějin se s touto změnou nedá srovnat. S člověkem, který pochopil čím je, se nedá manipulovat, těžko z něj uděláte zpětně nevědomou loutku, která slouží zájmům nějakých parchantů... Už proto musí být co nejvíce lidí seznámeno se skutečností.

Nebudou lidé, až poznají, že jsou duše, chtít opustit Zemi?

Jsme duše, které se na Zemi vtělují, aby získaly jistou neocenitelnou zkušenost právě skrze svůj lidský život. Duše jsou zvídaví tvorové – snaží se zjistit toho o sobě co nejvíc. Dá se to formulovat tak, že vtělování je psychologická sebepoznávací hra kosmického formátu. Kolektivním úkolem v této hře je také dokázat hru prohlédnout a pochopit, kým doopravdy jsme. Vše je součástí velkého plánu. Není to zdaleka jen Země, kde se trénujeme v tělech. Naše životy na planetách mají charakter příběhu. Musíme být vždy tak trochu vtaženi do děje, který na dané planetě právě probíhá. Vtělujeme se po milionech v určitých skupinách a prožíváme společné dějinné příběhy. Ty bývají dynamické, aby byly poutavé. Ale v určité fázi hry máme za úkol rozpomenout se, kdo jsme a přejít – i když zůstáváme částečně hmotní – na vyšší vývojový stupeň. Vede to sice v podstatě k překonání těla, ale i k ocenění těla jako fantastického pracovního nástroje duše. V budoucnu lidé budou schopní vytvářet těla silou vůle jednoduše tak, že rychlým skládáním kvantových částic vymodelují jakoukoli organickou nebo anorganickou hmotnou formu...

Ta doba není doopravdy tak vzdálená, uvažujeme-li v kosmickém časovém měřítku. Tím pádem samozřejmě přestane existovat metoda „vtělování“. Bude opuštěna jako zastaralá. Pokud budete chtít mít tělo mladé vysoké černošky, vymodelujete si ho z kvant. A pokud vás bude už nudit, rozmetáte ho pouhým povelem vůle a vytvoříte si tělo starého orientálce s dlouhým bílým vousem – například. Dnes nám takové proměny mohou připadat nemožné, ale v budoucnu to bude rutina. Lidé jednoduše víc pochopí čím jsou a budou schopni víc využívat svých schopností. Člověk má před sebou PŘESE VŠECHNO nádhernou budoucnost. Věřím dnes – když se nalaďuji na tuto vzdálenou budoucnost - v člověka víc, než kdy dříve. Člověk je duše. A duše je pouze modifikovaná Absolutní Mysl. Takže je zde vždy každopádně možnost, že si tato Mysl, byť dočasně pohlcená svým zvláštním obalem, dokáže zpětně vzpomenout a soustředit se na sebe sama. Když se do duše trochu víc šťouchne, vzbudí se skoro vždy... Z toho důvodu je třeba dnes lidstvo informovat o klíčových skutečnostech. Věřím, že lidstvo už vyzrálo natolik, že tato fakta neodmítne jako fantasmagorie. Samozřejmě se najdou na Zemi velmi vlivné skupiny, které budou sdělování takových informací považovat za něco, co ohrožuje jejich „výsostné“ právo vládnout lidskému rodu a diktovat mu svá pravidla... Ale jsou to už JEN skupiny. Není to ani celek, ani většina. A to je důležité zjištění. Lidstvo chce změnu a dobře ví, že ji potřebuje. Tuto planetu JE možné zbavit utrpení. Bude to stát ještě hodně úsilí, ale půjde to. Žádná instance není vyšší, než naše duše. Naše vědomí řídí události na Zemi. Je to Absolutní Mysl, která tisíce let v obalech mučených lidských zvířat jako ve zlém snu chodila po planetě Zemi. Teď se tato Mysl probouzí – to je přece očividné. Nemyslím si, že se to na téhle planetě dá už zastavit. Čím víc budou lidé vědět, tím méně budou trpět, a tím méně bude možné je zneužívat. To je jednoduchá základní pravda.

Někteří budou asi pochybovat, zda se dá se vůbec předurčená budoucnost změnit – je to tak?

Lidé mají někdy o věštbách mylnou představu – domnívají se, že jsou to prostě konstatace o podobě budoucí reality. Ve skutečnosti jsou věštby pouze určité pravděpodobnosti, které mohou být realizovány, nebo nemusí. Věštkyni Vangu jsem znal osobně. Byla to podivuhodná bytost a v jistém směru mě i dost ovlivnila... I když neexistuje osud, naše životy jsou kosmem určitým způsobem dirigovány a já jsem kosmu vděčný za to, že zprostředkoval setkání s touto bytostí. V dětství jsem v jižním Bulharsku prožil silné stavy, především v Rupite, kde žila Vanga, a v oblasti tzv. Melnických pyramid, v kaňonech, odkud celý život čerpala energii ke své činnosti. Vanga se mnou komunikovala v plastických obrazech a ukázala mi důležité události a momenty mé budoucnosti i budoucnosti světové. Vanga nebyla lidská bytost. Byl to tvor z civilizace, která se během naší komunikace označila názvem Wam – Phim, tvor z jedné z polohmotných planet paralelního kosmu, který použil lidskou masku a žil v silové zóně v jižním Bulharsku – u pohoří Pirin. S lidmi musela mluvit slovy, ale mně předávala přímo obrazy. Byla fyzicky slepá, ale viděla velmi dobře – i skrze hmotné předměty.

Celý život tajila skutečnost. Lidé by se jí báli, kdyby zjistili, čím doopravdy je... Ona nebyla na Zemi doma, do jisté míry jí byla Země lhostejná, alespoň takový jsem z ní měl pocit. Měla zde úkol, zvyšovala vibrace a nasměrovávala vývoj. Události, které předvídala, do jisté míry sama tvořila. Když ji navštívil Hitler, zasadila mu do biopole „světelného brouka“ - ukázala mi to... Sdělila mu budoucnost, která ho samozřejmě k smrti vyděsila. Museli ho od ní skoro vynést, třásl se a byl bledý jak stěna. Hitler byl senzibil a ona mu mohla budoucnost nejen popsat, ale i v obrazech ukázat... Odnesl si od ní ve skutečnosti KÓD, který pomohl TUTO BUDOUCNOST zrealizovat! Vanga v podstatě ovládala celé Bulharsko – přes Todora Živkova, generálního tajemníka bulharské komunistické strany, do jehož vědomí pronikla. Dcera Todora Živkova se stala její žačkou, rozvinula u ní schopnost opouštět tělo a komunikovat se svou civilizací, s tvory Wam – Phim... Vím, že měla za úkol rozšířit své působení globálně a prosadit v OSN kontakt s mimozemšťnany, ale tajné služby ji stačily zabít. V tom Vanga neuspěla – přes všechny své nepozemské schopnosti. Chci tím říct, že Vanga neviděla budoucnost – viděla věci, které četla v energetických polích jedinců a světa! Byla to „nadbytost“, ale mýlila se a dělala chyby. Budoucnost vidí vždy nejlépe ti, kdo ji také zároveň TVOŘÍ.

Na Zemi působí celá řada mimozemských skupin. Všichni se snaží prosadit SVOU verzi budoucnosti, SVOU verzi Země... Mně Wam - Phimové jistě pomohli, ukázali mi řadu energetických vortexů (ohnisek, kvantových vírů) v Rupite, v kaňonech v jižním Pirinu a jinde... Celá ta oblast je prošpikovaná „červími děrami“, jak tomu říkáme – a je tam enormně vysoká aktivita UFO. V některých místech se mi tam hodně zapnula stará plazí centra v mozku a podpořilo to mou schopnost přijímat data ne skrze kanály běžného vnímání. Někdy, když jsem byl v transu, lezli ke mně hadi a šplhaly na mě veliké zářivě zelené ještěrky... Když jsem byl dítě, naučil se můj otec „nelogicky“ plynně bulharsky a odvezl mě přímo tam – k Vanze a do hor. Lidskou mysl lze na dálku velmi účinně ovlivňovat, na tom není nic zvláštního... Ty bytosti – myslím včetně Vangy – si prostě přály, abych tam byl. Pokud Vanga sdělila lidstvu svoji verzi budoucnosti, pak věřím, že mým úkolem je udělat vše pro to, aby se tato vize nemohla zrealizovat. Každý z nás zapadá do kosmické hry jako kousek mozaiky. Spolupracuji s jinými kosmickými skupinami a pracovními kolektivy z vyšších dimenzí – jsme stále obklopeni spoustou forem života. A bytosti, které mají podle mě ZNAČNÝ přehled a z našeho hlediska fantastické schopnosti, mě ujišťují, že „ničivá verze“ není nezbytná a že se jí lze vyhnout. Proto s námi chtějí vytvořit energetické mosty a maximálně podpořit naše kolektivní meditace, které mají situaci zvrátit.

Pokud si přejete podpořit naše úsilí, snižovat systematicky utrpení na planetě zemi, zabraňovat válečným konfliktům a eskalaci napětí, jste srdečně zváni k dálkovému sdílení meditací na harmonizaci planetárních dějů. Více o této meditaci a jejích technikách najdete na stránce Meditace pod odkazem Telepatická meditace na harmonizaci planetárních dějů.

E-shop Síla Světla E-shop Mutual Help Cesty k sobě