Petr Chobot

Official

design and code by Werner Dweight

Pálava

Silová zóna Pálava je v současné době zřejmě nejsilnější silová zóna v České Republice. PCH jezdí tuto zónu energeticky mapovat a pracovat s jejími energetickými ohnisky už nejméně 20 let. Tato zóna má spíše JINOVOU - tedy ženskou a zemskou (telurickou) energii. Je velice vhodná k léčení a posilování organismu. Její léčivou sílu využívaly už staroslovanské kněžky, které vrcholky vápencového pohoří Pálava používaly jako místa k léčení těžce nemocných, ale také jako energetické středobody, z nichž byla vysílána ochranná energie na území celé tehdejší Velké Moravy. Dodnes se jednomu z vrcholů tohoto pohoří říká Dívčí hrady. Tři sněhobílé skalní útesy v tomto pohoří jsou dodnes pojmenovány "Děvičky" a kdysi představovaly trojjedinou Měsíční bohyni. Ovšem tradice práce s ženskou energií je v silové zóně Pálava daleko starší - právě zde byla v roce 1925 nalezena jedna z nejslavnějších plastik zobrazujících bohyni matku - věstonická Venuše. Pokud se na tuto sošku napojíme, můžeme vnímat dobu, kdy z tohoto pohoří "řídily" obrovské území ty nejsilnější šamanky.

Asi každý kdo se k tomuto pohoří přiblíží, pocítí "něco magického". Pohoří, které překvapivě vystupuje z jinak ploché krajiny se značně podobá australské posvátné hoře Uluru a jiným pohořím, která známe jako silové zóny. Vápencové skály Pálavy nás doslova nabíjejí novou životní energií. Když ovšem do této zóny vstupujeme se záměrem napojit se na její energii a pracovat s ní, efekt je samozřejmě mnohonásobně silnější. Sama zóna sestává z více ohnisek - např. Svatý kopeček, Děvičky, Soutěska. Tato ohniska se nacházejí přímo v tomto pohoří. Zóna je ovšem širší - zasahuje až do Rakouska kde můžeme nalézt další její ohniska. Rozprostírá se i do prostoru lužních lesů, které byly z větší části v 80. letech minulého století změněny v rozsáhlé vodní nádrže a ještě dříve rodem Liechtensteinů v zámecký lednický park. Je zajímavé, že pokud se napojíme na prostor zámeckého parku v Lednici, zjistíme, že zde za času starých Slovanů byl velmi významný Posvátný háj. Zřejmě na principu vytvořeného morfického pole se zde tento háj v podstatě opět obnovil a to skrze záměr rodu Liechtensteinů. Obrovské staré duby jsou dnes v určitých místech rozmístěny v podstatě skoro stejně, jako v době, kdy sem přicházeli poutníci z širokého okolí, aby se nabíjeli silou těchto vyjímečných míst.

PCH se snaží v silové zóně Pálava uskutečnit co nejvíce meditací - a to jak výcvikových (myšleno orientovaných na rozvoj léčitelských a jasnovidných schopnstí) tak i meditací očistných a léčebných. Proběhla zde z tohoto důvodu již celá řada jeho seminářů. Část semináře probíhá vždy v hale, kde účastníci rozvíjejí a aktivizují svá základní energetická centra. Pokud to ovšem počasí dovoluje (a na Pálavě bývá slunečno a teplo), tak část semináře vždy probíhá také venku - a to přímo v energetických ohniscích této zóny.

Pokud chcete pracovat v silové zóně Pálava, doporučujeme vám požádat napřed zónu o svolení k práci s její energií. Energie Pálavy je velice jemná až něžná a výrazně ženská. Řada lidí popisuje ochránce této zóny (KAŽDÁ silová zóna má své strážce) jako ženské postavy, zářící bílé kněžky apod. Je zajímavé, že dokonce i místní lidé bývají občas svědky zjevování se jakýchsi zářivě bílých ženských postav, které občas scházejí dolů z pohoří. Před 2. světovou válkou dokonce byla pozorování těchto zářících ženských postav tak častá, že to vzbudilo mezi místními lidmi paniku. Pokud se vyladíme na vrcholky Pálavy, zjistíme, že je zde dodnes koncentrována kromě přírodní energie také obrovská energie z pravidelných a po staletí opakovaných rituálů staroslovanských kněžek. Tyto kněžky byly nesmírně pokročilé a láskyplné ženy, které často léčily jen pouhým dotykem, nebo přenosem energie na dálku. Jejich společné rituály chránily obrovské území, které jim bylo "svěřeno". Když na naše kmenová území začala působit římská ideologie - tzv. křesťanství - představovaly klany vědem (od slova vědoucí, disponující vyšším vědomím) pro uchvatitele velký problém. Dobové záznamy říkají, že "tyto vědmy byly veškerým lidem nesmírně milovány a měly mezi lidem velikou vážnost a proto musely být  pozabíjeny". Spolu s tím jak nyní neodvratně končí doba úchylného patriarchálního běsnění pod korouhvemi falešného židovského boha, narůstá opět i síla posvátné Pálavy.  Už nemusíme hledat božské ženství kdesi v Indii, kde je nám ve zdegenerované podobě falešných "božských matek" komerčně nabízeno ani nikde jinde - máme ho přímo zde, v měsíčných posvátných horách Velké Moravy - na Pálavě. Zde se může kdokoliv z nás napojit na Světelné Matky a přijmout jejich mocná požehnání.

Silová zóna Pálava je vyjímečná jak geologicky (to často silové zóny bývají) tak i botanicky a zoologicky. Běžně zde rostou jinde nesmírně vzácné rostliny. Žijí zde zvířata, která jinde nepotkáte. Během meditace na vás může přistát převzácná Mantis religiosa - kudlanka nábožná. Tento hmyz , který jediný dokáže pohybovat hlavou a má vyvinuté ruce a v podstatě je schopen zaujmout "vzpřímenou pozici", je mnoha etniky na Zemi uctíván jako posvátný. Každopádně je jako živý zářič schopen prohloubit naši meditaci, pokud se dokážeme na jeho energii naladit. PCH se na Pálavě v meditaci běžně stává, že kudlanky jednoduše přicházejí (jsou velmi citlivé na vyzařování vibrací) a během meditace ho vyloženě "doprovázejí". Během jedné meditace se v energetickém ohnisku Soutěska PCH v tomto roce setkal současně i s gigantickou kobylkou Saga pedo. Tento hmyz, na naše poměry opravdu obrovský, je nejen nesmírně vzácný (tak vzácný, že o jeho výskytu na našem území se vedou spory), ale také představuje záhadu, úzce související právě s ženskou energií. Na Pálavě jsou totiž nacházeny POUZE samice tohoto druhu. Vědci byli nuceni připustit, že samice tohoto druhu dokáží produkovat potomstvo bez samců a bez oplodnění. V tomto smyslu je tato obří kobylka jakýmsi materializovaným symbolem mocné ženské energie Pálavy.

Během meditací mezi starými duby se v silové zóně Pálava můžete běžně setkat také s obrovskými brouky roháči a občas také s jinde se nevyskytujícím kovově třpytivým obřím broukem krascem nebo vůbec největším z našich tesaříků. Celá silová zóna Pálava je naplněna koncentrovanou energií podporující život. Hojně se tu vyskytuje také jinde vzácný podivný brouk v temně fialovém chitinovém pancíři, kterému se říká majka. Kdysi měli tito brouci nedozírnou cenu, neboť jejich krovky obsahují látku cantharidin, působící jako mocné afrodisiakum. Na vápencových skalách zde můžete spatřit smaragdově zelenou vzácnou ještěrku Lacerta viridis. Všechna tato zvířata jsou z pozice šamana mocnými totemy tohoto území a koncentrují v sobě jeho energii. Pokud se na ně správně, s hlubokou úctou naladíme, mohou nám tyto jen zdánlivě malé bytosti nesmírně pomoci.

Zóna Pálava je mimořádně vhodná k sebeléčení i k rozvoji vlastních léčitelských schopností. Výborně se zde dají provádět tantrické meditace - ať už ve formě spojování se s netělesnou světelnou bytostí, tak i ve formě fyzického párového stahování energie. Pohyb v této silové zóně může nenápadně čistit vaše spodní energetická centra. Může dokonce prohloubit váš partnerský vztah (pokud jste zde OBA). Během sexuálního spojení v této zóně načerpáte nadstandartně mnoho energie do pánevní oblasti a odtud do celého svého biopole. Zóna Pálava může dobře čistit centrum ve vaší pánvi, které "spravuje" celou oblast vašich párových vztahů - a tedy můžete v této zóně tuto oblast svého života hodně pročistit a zbavit negativity. Samozřejmě že cílená práce má stonásobně větší účinek, než pouze běžný kontakt s energií této zóny.

V zóně Pálava se ovšem také velice dobře otevírá karmická paměť uložená v našem břišním centru, dobře se zde otevíráte hojnosti a lze zde skrze vyčištění břišního centra čistit a měnit k lepšímu také přátelské a pracovní vztahy. Velmi dobře se zde také aktivizuje srdeční centrum. Tuto zónu doporučujeme každému, kdo se chce revitalizovat, nabíjet se životní energií a každému, kdo chce rozvinout své léčitelské schopnosti.

Během seminářů PCH zde pracujeme samozřejmě také s vyššími energetickými centry. Ostatně - pokud je odblokováno a probuzeno srdeční centrum a jsou očištěna a aktivizována spodní centra, rozvoj jasnovidných schopností už není ničím blokován. Pozornost není strhávána nezvládnutými programy a my se můžeme stát po vzoru našich předků vědmami (vědoucími) a volchvy (bytostmi svobodné vůle).

E-shop Síla Světla E-shop Mutual Help Cesty k sobě