Petr Chobot

Official

design and code by Werner Dweight

Projekt BOIOHAEMUM

Smyslem tohoto projektu je připomenout si zkušenosti a znalosti lidí, kteří obývali území současné Evropy, měli rozvinuté mimořádné schopnosti, žili v souladu s planetou Zemí, s přírodou i se zákonitostmi Kosmu. Prováděli obřady zajišťující hojnost, prosperitu a ochranu svých území a věděli, která období jsou k čemu vhodná. Tvořili v symbióze s celou planetou a všemi živými bytostmi. Filosofií projektu je obnova funkční vyspělé civilizace na tomto území, která bude znát a respektovat zákonitosti života. Bude chránit a milovat vše živé. Naučit se žít v harmonii se zákony přírody, s potřebami planety Země a se zákony kosmickými, které zde nepřehlédnutelně fungují. Potom je možné být zdraví, krásní, prospěšní, šťastní a pomáhat slabším a těm co se učí. Jen taková společnost, které je vědomá, je schopná prosperovat na všech úrovních.

Norma není nemoc, chudoba, bolestivé vztahy, nespokojenost v zaměstnání. Norma není nešťastné děti, nevhodný partner a neschopnost dokázat se prosadit. Jenom jsme si zvykli, že je to běžné, protože se to týká většiny z nás. Norma ve vesmíru je zdraví, krása, bohatství, radost, stav blaženosti, spokojené vztahy mezi lidmi a vědění. Výměnou lidí ve vládě se změna neuskuteční. K té můžeme dojít pouze změnou uvnitř každého z nás. Vytvořme si krásnou, funkční společnost, která poskytuje každému zázemí, ochranu, svobodu a možnost seberealizace. Nemusíme přemýšlet, jak to udělat. Když budeme pracovat každý sám na sobě a krystalizovat v sobě kvalitní a užitečnou osobnost, tak jednoho dne zjistíme, že taková společnost už přirozeně vznikla.

Jsme bytosti, které v takové civilizaci již žili před mnoha tisíci lety na této planetě. Jsme bytosti, které již harmonickým způsobem tvořili a kooperovali. Mnoho z nás něco takového uvnitř sebe cítí a vnímá. Pojďme obnovit tento způsob soužití, znovu začít používat naše přirozené a ověřené schopnosti, které všichni máme. Stačí se dozvědět, kdy, na jakých místech a na co se soustředit, naučit se pracovat s energetickými centry - tedy čakrami  - a spojit své síly. Rozhodnout se, že v této době a na tomto území takovou prosperující a vědomou společnost vytvoříme. Pro sebe, pro své děti, jako příklad toho, že to je možné. Tyto webové stránky by měli obsahovat informace, návody a zkušenosti, které nám k tomu pomohou. Každý z nás má tu schopnost a každý z nás má také povinnost přispět podle svých možností a sil.

Připravujeme webové stránky www.boiohaemum.com, které budou k dispozici snad nejpozději za měsíc a budou zde všechny potřebné informace k tomuto projektu.

POSÍLENÍ MORFICKÉHO POLE ZA POZITIVNÍ ZMĚNY NA PLANETĚ ZEMI

Na této planetě funguje jeden velmi silný zákon. Je to zákon morfických polí. Funguje tak, že myšlenky lidí stejného zaměření, které jsou si podobné, tvoří jednotné energetické pole. Toto pole je na jednu stranu vytvářeno a posilováno těmito myšlenkami, ale na druhou stranu zase působí toto myšlenkové pole na lidi. Nejen na ty, kteří tyto myšlenky vytvářejí, ale i na ostatní obyvatele planety. Protože planeta je malé místo ve vesmíru, tak jakákoliv myšlenka vyslaná jakýmkoliv člověkem do éteru, ovlivňuje každého, kdo na planetě žije. Děje se to ať tomu věříme nebo nevěříme, ať to víme nebo nevíme. Prostě to tak je.

Na tomto principu fungují a svou sílu udržují a rozšiřují mnohá společenství. Samozřejmě i náboženství. Víra mnoha lidí v nějakou pravdu, dodává tomuto poli sílu přímo úměrnou počtu lidí, ale také tomu, jak často každý myslí na programy této víry. Tím je stále udržována obrovská síla současného "zkresleného křesťanství", "islámu" a dalších názorů lidí, kteří pravidelně a hodně často pronášejí ve svých myslích modlitby a víru v tytéž názory. To, že se lidé přidávají k nějakým sektám a skupinám je způsobeno málo aktivním energetickým centrem v solaru každého z nás. Výchovou dětí, které nevidí žádné pozitivní příklady v dospělých, a není u nich posilována jejich sebejistota a osobní vůle. Takový člověk potom potřebuje skupinu, do které může patřit. Náboženství, sekty a hnutí vznikají pouze z tohoto důvodu. Jako útočiště pro lidi se slabou vůlí, kteří by si jinak sami nedokázali najít své místo ve společnosti, nedokázali by sami sebe s ničím identifikovat. Potřebují vědět, kdo jsou. Takže někdo si myslí, že je křesťan, někdo, že je muslim, někdo, že je skinhead, jiný je punker, atd.

Když lidé začnou přemýšlet o tom, že chtějí své životy změnit, že chtějí prožívat více radosti, být zdraví a šťastní, mají to ztížené. Morfická pole těchto skupin je třeba silou svých myšlenek a svou touhou po lepším životě překonávat.Je ale možné, využít fungování tohoto zákona také ve svůj prospěch. Jednoduše vytvořit myšlenková pole, která se budou posilovat stále přibývajícím množstvím lidí a také častým opakováním pozitivních myšlenek. Myšlenky, které budou takto vytvářeny, budou usnadňovat práci s meditacemi, další a další lidé začnou toužit po společenských i osobních změnách, budou hledat možnosti, kde se dozvědět pravdu o sobě a fungování svého života. Změny k lepšímu budou pro každého snazší a jednodušší. Bude snazší najít odpovědi na otázky a bude snazší poznat, kdo doopravdy jsme. Změny se snadno uskuteční.

MYŠLENKY ZA POZITIVNÍ ZMĚNY NA PLANETĚ ZEMI

Nejlépe je používat sílu myšlenek každodenně. Stačí krátká doba, třeba 15 minut. Kdy se člověk ponoří sám do sebe, zamyslí se sám nad svou představou života a vztahů lidí na planetě. Je možné použít vlastní komunikaci se svým nitrem nebo naopak s okolím. Obojí je totéž. Důležité jsou myšlenky. Vznikne tím vlastně určitý rituál, který se posiluje tím, jak dlouho je již praktikovaný a kolik lidí se věnuje podobné aktivitě. To úplně stačí. Je třeba jen tyto myšlenky procítit a naplnit energií blaha a radosti. Pro zesílení působení myšlenek je možné nadechovat zároveň světlo, podobné slunečnímu světlu, do svého solaru. Je dobré tyto myšlenky posilovat kdykoliv během dne, kdy je mi to příjemné a nejlépe denně a pravidelně ve stejnou dobu. Je možné to spojit i s každodenní meditací. Čím více jsem v tu dobu uvolněná a mysl zklidněná, tím blíže se nacházím svému přirozenému stavu duše a tím rychleji se myšlenky stávají skutečností.

8 darů božské milosti

  • Jsem věčná a nesmrtelná duše.
  • Vše je pro mě snadné a jednoduché.
  • Miluji každou živou bytost.
  • Dokáži všechno, co budu chtít.
  • Jsem zdravá, silná a mocná bytost.
  • Mám všechno, co si přeji mít.
  • Každá důležitá informace ke mně přijde včas a rozumím jí.
  • Pokud je to vůle tvá, ať se stane vůle má.

21.6. Alban Heruin  Letní slunovrat – Svatojánská noc

Utržené byliny mají silnější účinky. Je možné nahlédnout do budoucnosti, dostat se ke skrytým pokladům nebo získat nadpřirozené schopnosti. Rituály, které se uskuteční v tuto dobu, jsou velmi silné a přání každého budou snadněji naplněna. Je třeba si přání ale předem dobře promyslet a zformulovat, protože se splní. Také záměr vyléčit se, se rychleji uskuteční. Jako podpůrný symbol může pomoci oheň v jakékoliv podobě. Je to síla slunce, která má nyní největší moc v roce. Je třeba také děkovat duchům území, na kterém žiji, přírodním duchům, kteří zajišťují harmonii a hojnost a také Zemi, za pomoc a podporu. Je dobré si uvědomit, že nemohu stále jen něco chtít, ale mám také dávat a komunikovat se svým okolím s vděčností za podmínky k životu, které dostávám.

Můžeme se tento den sejít na nějakém silném ohnisku a udělat společně meditaci. Je možné na několika místech najednou ve stejnou dobu. Ostatní se mohou připojit přes rádio z domova. Je připraven program meditací z 21.12.2013. Tím vznikne velká síla sjednocení záměru v čase a prostoru. Kdo chce být užitečný a pomoci druhým, toto je možnost. Je to snadné a jednoduché a může to udělat každý. Všechny důležité informace k tomu jsou zde k dispozici. Tak zkusme se takto spojit a nastartovat vytvoření něčeho krásného. Děkujeme všem za podporu, za váš čas a ochotu.

E-shop Síla Světla E-shop Mutual Help Cesty k sobě