Petr Chobot

Official

design and code by Werner Dweight

Promluvy



Petr Chobot se narodil 3. července 1967 v tehdejším Československu. Jeho poznávání bylo ovlivňováno stavy rozšířeného vědomí a jasnovidnými  schopnostmi, které se u něj projevily již v dětství. Během studia biologie na univerzitě v Leningradu se blíže seznámil s výzkumem telepatie. Posledních 18 let systematicky studuje šamanský indiánský systém Mosoq Karpay. Považuje se za badatele a terapeuta.

Promluvy vznikly jako přepisy nahrávek, pořízených během pobytů s PCH v silových zónách nebo v džungli. Promluvy jsou příkladem schopnosti naší mysli vyladit se na univerzální zdroje informací. PCH nechce, aby obsahy promluv byly ztotožňovány s jeho lidskou osobností. Není tedy autorem těchto promluv ani obsah těchto promluv nemusí být vnímán jako jeho "osobní názory" apod. Jde o projevy vyššího vědomí, na které se jeho mysl v určitých situacích naladila, nebo se s ním do určité míry ztotožnila. Promluvy zveřejňujeme z toho důvodu, že jsme vypozorovali, že mají silný transformační účinek na kohokoli, kdo je ochoten se do jejich obsahu ponořit. Bezprostředně v okamžicích, kdy je PCH naladěn na „božské“ zdroje, dochází k přenosu vysoce léčivé energie. To je fakt prokázaný a stále prokazovaný během nesčetných léčebných meditací, které jsou veřejně uskutečňované, jako součást práce PCH. Z vyšších zdrojů lze ovšem přenášet a čerpat také informaci. Tato informace, jak se domníváme, je úzce spojena i s vysokou vibrační hladinou energie, která informaci doprovází. V okamžicích promluv, které se vždy uskutečnily venku, vysoko v horách nebo v poušti, nebo také během šamanských obřadů v pralese, docházelo ke spontánním vyléčením a dalším silným transformacím v životech zúčastněných. Stejný efekt ovšem může mít i čtení těchto promluv. Tím, že na sebe necháváme působit obsah promluv, dochází k prudkému zvyšování naší vibrace a naše životy jsou měněny. Smysl promluv není ani tak v konkrétních informacích, jako v poloze vědomí, kterou v nás nastavují. Andští i amazonští šamani věří, že náš život může být prožit ve více vibračně odlišných verzích a že silná událost, která změní naše vibrace dokáže i zcela změnit náš život. Za nejsilnější událost považují kontakt s energií vyššího vědomí. Takové události se říká v Andách huampeq kamasqua – jde o naše osudové energetické přesměrování, o naše životní nastartování. Styk s energií těchto promluv, které „sestoupily“ za neobvyklých, posvátných okolností na silných a čistých místech do naší reality můžeme chápat jako šamanskou techniku, která léčí, zbavuje nás limitů a klamů a mění nás v „bohy“.

E-shop Síla Světla E-shop Mutual Help Cesty k sobě