Petr Chobot

Official

design and code by Werner Dweight

Rozhovor Petra s Alžbětou Šorfovou

Milí přátelé,

v brzké době se můžete těšit na nový rozhovor Petra s Alžbětou Šorfovou na internetové televizi cestyksobe.cz o současném vývoji situace na planetě.

Směr vývoje našich životů závisí na tom, zda dokážeme prohlédnout manipulaci naší myslí. Buď budeme vnímat sebe stále jako oddělené bytosti a hájit právo jednotlivce, anebo prohlédneme nastraženou past a spojíme se jako jedno vědomí a obhájíme své právo na život ve svobodě a lásce bez posuzování.

Přejeme vám krásný den.

E-shop Síla Světla E-shop Mutual Help Cesty k sobě