Petr Chobot

Official

design and code by Werner Dweight

Šaman Don Sergio v Evropě - 2. část

Slyšel jsem, že šamani v Peru umožňují lidem realizovat jakákoliv jejich přání. Prý se takto někteří lidé i stali prezidenty?
 
Zní to neuvěřitelně, ale je to čistá pravda. Dokonce znám osobně šamany, kteří s těmi lidmi - jde konkrétně o dvě osoby, které po prezidentování toužily - pracovali. Celý trik se zhmotněním vašeho přání souvisí se zvláštní aktivitou centra v oblasti solaru. Andští šamani říkají tomuto centru INTI ŇAWI, což doslova znamená "sluneční oko". Toto centrum je kosmická továrna na realizaci všech našich přání. Ovšem aby se nějaké přání zrealizovalo, musí toto centrum generovat dostatečné množství energie, které šamani říkají YACHAY. Existují ještě nedávno tajná cvičení, umožňující velmi silnou aktivizaci tohoto centra, kdy centrum začíná produkovat takové množství energie, že vaše přání se prostě splní - jiná možnost není. Tedy i poněkud pošetilé přání stát se prezidentem. Ano, pokud vím, tak prokazatelně nejméně dva peruánští prezidenti tak už byli šamany "vyrobeni".
 
Jak v tomto případě šamani vnímají svoji etickou odpovědnost? Co když je někdo požádá, aby mu splnili něco, co způsobí katastrofu, nebo škodu někomu jinému?
 
Šaman by se nikdy nepropůjčil ke konání zla. Co se týče rozdávání prezidentských funkcí - každý má přece právo a možnost jet do hor k šamanům a požádat je o pomoc. To, že to udělal jen někdo - někdo určitý, lze vnímat jako "vyšší řízení" vesmírných sil, tedy bylo to součástí "velkého plánu". Navíc šamani vnímají lidské duše jako děti, které chtějí určité hračky. A tak jim je dají. Jsme jako děti na kosmickém pískovišti a tím, že si zde hrajeme, se učíme, rozvíjíme se a získáváme zkušenost. Proč by šamani měli bránit dětem v tom, aby dostaly do ruky kyblíček nebo lopatičku? Být prezident může být pro někoho užitečné - stejně jako pro někoho jiného může být užitečné zametat ulice. Z hlediska šamana v tom není ostatně žádný rozdíl. Obojí je jen hra - jeden dostane od vesmíru růžovou lopatičku a ten druhý zelenou. Pak si je vystřídají.
 

I na akcích s Donem Sergiem bude možné uskutečnit realizaci svého přání?
 
Jistě, toto cvičení určitě budeme dělat. Don Sergio především silně zaktivizuje každému účastníkovi jeho "sluneční centrum" v solaru. Existuje přímá úměrnost mezi stupněm aktivity tohoto našeho centra a silou naší vůle. Tím chci říct, že čím je centrum v solaru zářivější a čistší - čím je silnější - tím snadněji realizujeme ve svém životě své záměry. Množství lidí jednoduše nedokáže dotáhnout své záměry do konce. Vlastně v životě ničeho nedosáhnou - jen o tom mluví a plní frustrace, sní. A přitom by stačilo, aby byla posílena jejich vůle - vůle svobodně tvořit svůj život a dávat mu vědomě podobu. Vůle je dle šamanů posvátná, kosmická síla, která sídlí právě v našem solaru. Náš solar může být jako mihotavá kalná hvězda bez energie, nebo to může být pronikavě zářící malé slunce, schopné zmaterializovat každé naše přání. Takže nemusíte přijít na meditaci s Donem Sergiem, abyste si zde zhmotnili jedno konkrétní přání. Můžete - i takové cvičení budeme dělat. Ale v zásadě když se vaše centrum vůle vyčistí, zbaví se oslabujících kódů a "rozsvítí se" - a to si vezme Don Sergio na starost - budete moci sami daleko lépe realizovat jakákoliv svá přání, budete bytostmi mimořádně silné vůle. Dá se říci, že ve vás bude mnohonásobně posílen váš osobní aspekt tvůrce. Všichni jsme tvůrci reality, ale zapomínáme na to. Především výchova a syndrom napodobování našeho okolí udělá své... A pak prožíváme neveselé životy, plné frustrace i závisti, která jako jed otravuje nás samé. Můžeme mnohem více, než si myslíme. Máme v sobě obrovský skrytý potenciál - každý. Šaman vám jen sundá vaše pouta. Na vás je, jak potom se získanou svobodou naložíte.
 
Může v nás šaman rozvinout také léčitelské schopnosti?
 
Pokud k tomu nastanou v nás samotných vhodné podmínky - tedy pokud naše poq-po neboli biopole je už dostatečně očištěné - pak ano. Klíčová je v tomto smyslu aktivizace dvou energetických center - centra SONQO ŇAWI, které se nachází uprostřed hrudi - a centra v temeni lebky. Centrum v temeni - SAMI ŇAWI - je nesmírně důležité a jeho otevření představuje mistrovský stupeň šamanské práce. Skrze toto centrum se přímo napojujeme na Absolutno - na jakýsi primární božský energetický zdroj. Pokud tato dvě centra dostatečně aktivizujeme, získáváme léčitelské schopnosti - ať chceme nebo ne. Stáváme se prostředníkem mezi vyšší realitou a zemí. Šamanovi, který široce otevřel své temenní centrum, se říká saminchasqa. Skrze temeno pak přijímá energii nejvyššího stupně, tzv. sami kawsay, což je absolutně léčivá energie z nejvyššího zdroje. Léčivá energie se dá vtahovat z kosmických zdrojů i do centra uprostřed hrudi. Být léčitelem je nesmírně těžké. Pokud si někdo přeje rozvoj svých léčitelských schopností urychlit nebo iniciovat, Don Sergio mu jistě pomůže. Je nutné si uvědomit, že každý kdo rozvine léčitelské schopnosti, může nesmírně pomoci dalším lidem - a celé planetě Zemi. Ale zároveň je práce léčitele velice namáhavá a také riskantní. Musíme se naučit nechat skrze sebe protékat obrovská množství velmi rychle vibrující energie a na to musíme být připraveni. Je to podobné, jako když skrze drát teče elektřina. Drát to musí vydržet. Kromě toho potřebujeme mít silnou ochranu a také se pravidelně umět čistit. Pokud si chceme léčitelské schopnosti udržet, nesmíme se nechat také "zkazit" okolím - musíme si uchovat velikou vnitřní skromnost a pocit nedůležitosti sebe sama. Jinak se nám vesmír opět uzavře. Sice možná budeme schopni dál energii čerpat - ale rozhodně ne z vysokých zdrojů. A pouze tato "vysoká" energie má ony tzv. zázračné léčebné účinky. Pouze ona dokáže smazat karmu, nebo rodové zatížení. V tom je celé tajemství.
 
Někteří léčitelé se domnívají, že karmické choroby vůbec odstranit nelze.
 
To, že to sami nedokáží, ještě není důkazem toho, že to není možné. Všechno je možné. Celý vesmír - i naše těla - je jen iluze. Tak to vnímají indiánští šamani. Je to jedna z prvních věcí, kterou vštěpují do mysli svých žáků: nic není skutečné a všechno lze změnit. Šamani jsou napojeni na vyšší skutečnost, která je lhostejná ke karmě, hmotě, času a dalším iluzím. Odstranit lze libovolnou nemoc. Byl jsem svědkem toho - a nejednou - kdy šamani odstranili rakovinu v posledním stádiu. Byl jsem svědkem úplného vyléčení cukrovky, kterou pacient trpěl celý život. Byl jsem svědkem vyléčení nemoci AIDS - a to ve stádiu, kdy nemocný už opravdu umíral. Tedy vím - nikoli jen věřím - že šamanskými metodami, především těmi energetickými, lze odstranit opravdu cokoliv, co nám přináší nějaké utrpení, nebo nás to zabíjí.
 
Musí šamanův pacient věřit ve vyléčení?
 
Ne, nemusí. Dokazují to četné příklady úspěšných vyléčení na dálku, kdy šaman pracoval s fotografií nemocného a to aniž o tom nemocný věděl. Energie je energie - je to fyzikální měřitelná síla. Tuto sílu lze vysílat i na dálku. Tomuto umění se říká v Andách ATYI. Prostě se na někoho zaměříte a třeba na vzdálenost tisíců km vystřelíte - jednou nebo opakovaně - do jeho biopole vysoce vibrující energii. Pokud je energie dost a pokud je dotyčný schopen ji přijmout a udržet ji v sobě, tato energie vás musí vyléčit. A vy o tom procesu nemusíte mít ani tušení. I když citlivější člověk to přeci jenom nějak pocítí. Znám případy, kdy šaman na někoho působil a dotyčný přesně v té době šamana dokonce viděl - jako by se nad ním skláněl jako duch v oparu světla, nebo jako by byl dokonce fyzicky přítomný - jako by stál v místnosti. To se stalo vícekrát i Donu Sergiovi. Vím o případu, kdy svým dálkovým působením zachránil jednomu člověku život - a dotyčný ho vnímal, jako by byl s ním. Léčebné působení šamanů na dálku by mohlo být do budoucna skvělým studijním materiálem, schopným dokázat realitu biologických změn v těle v momentu "energetického vysílání". Stačilo by na pacienta připevnit citlivá čidla a měřit biologická data. Ve skutečnosti tyto pokusy již proběhly - a to mnohokrát a vždy s pozitivním výsledkem. Pouze šlo vesměs o práci vojenských vědeckých týmů, jejíž výsledky se na veřejnosti nikdy nedostaly. Víme, že člověk je schopen vyslat na blízko nebo na dálku do jiného jedince energii, která dokáže způsobit obrovské biologické a chemické změny v těle, v orgánech a tkáních. Pokud ovšem chceme dosáhnout toho, aby byla odstraněna těžká choroba - třeba tzv. karmická - musíme použít opravu účinnou energii, tedy napojit se na velmi vysoký zdroj.
 
Dokáže Don Sergio u lidí také aktivizovat jasnovidnost?
 
V zásadě ano. Záleží na tom, jak je kdo připraven. Jasnovidné schopnosti se zapínají při zvýšené aktivitě centra, kterému my někdy říkáme 3. oko. Andští šamani tomuto centru říkají QANCHIS ŇAWI. Toto centrum se nachází přibližně nad kořenem nosu. Můžeme si ho představit jako světelnou kuličku o velikosti hrachu, ponořenou asi tak 2 a půl cm směrem do lebky. Toto energetické centrum je součástí silného energetického pole, které prostupuje celou lebkou - KULLI CHUNPI. Při vyšší aktivitě tohoto pole a tohoto centra začneme vždy jasnovidně vnímat - vidíme na dálku, máme vize budoucích událostí, dokážeme i přesně diagnostikovat, vidíme orgány a tkáně v těle, jako by tělo bylo průsvitné atd. Abychom si jasnovidné schopnosti udrželi, musí být ale permanentně dostatečně aktivní i centrum v temeni a centrum uprostřed hrudi. Zapnuté "3. oko" nám dovoluje komunikovat vědomě i s našimi "učitelskými bytostmi", jímž můžeme říkat andělé, nebo vyspělí duchové. Můžeme se dokonce skrz prostor a čas napojit na tzv. mimozemské formy života. A to ne pouze ve své imaginaci, jako když se četní "kontaktéři" napojují na části vlastního podvědomí a chrlí pak hromady nepoužitelných nesmyslů. Můžeme skutečně překonat obrovské prostorové vzdálenosti, prozkoumávat jiné světy nebo vzdálená území. A můžeme přitom získat řadu důkazů toho, že jsme vnímali objektivní realitu. Čím je centrum nad kořenem nosu aktivnější, tím lepší máme intuici, tím snadněji dokážeme odhadnout lidi kolem sebe a jejich záměry. Od určitého stupně aktivace centra QANCHIS přerůstá intuice v otevřenou jasnovidnost - jsme schopni vidět do jiných organismů, "číst myšlenky", dokonce třeba vnímat i minulé životy lidí, s nimiž se setkáte. Můžete začít komunikovat s rostlinami, zjišťovat, jaké rostliny použít pro léčbu konkrétních nemocí i konkrétních lidí, rozumíte zvířatům... Zjišťujete, že všechny bytosti jsou vědomé a cítící, je jedno zda mají kořeny, nebo ploutve. Všechno je schopné komunikace. Může vám hodně pomoci také aktivace energetického centra, které se nachází přibližně uprostřed krku - KUNQA ŇAWI. Je to centrum naší komunikace, a čím je aktivnější, tím snadněji dokážeme komunikovat - ve všech ohledech a významech. A to nejen s lidmi. Ve skutečnosti můžeme komunikovat i s kameny, houbami, jakoukoliv rostlinou... Šamani to ostatně běžně dělají. Energetické centrum komunikace je obaleno silným energetickým polem, kterému se říká QOLQE CHUNPI, které zasahuje dolů až do hrudi a nahoru až do lebky a interaguje s ostatními energetickými poli. Pokud je toto pole zářivé, disponujeme zapnutými uměleckými schopnostmi. I "umění" je totiž jen forma komunikace.
 
Dotkl jsi se toho, že šaman s aktivizovaným 3. okem, dokáže vidět minulé životy lidí, s nimiž se setká. Mohou se lidé na akcích od Dona Sergia dozvědět, kým byli před svým narozením?
 
Šamani obvykle nikomu nic nevykládají. Snaží se, aby každý sám uviděl co je třeba. A v tomto smyslu jistě Don Sergio každému kdo o to bude mít zájem, značně pomůže. Andští šamani rozdělují naši paměť na tzv. malou paměť, což je to, co běžně za paměť považujeme. Kromě ní znají ovšem i "paměť duše" tzv. KANAY. Tato paměť je přítomná v každém z nás, ale nemusíme o ni vědět. A nejčastěji o ní ani nevíme - jen občas se nám připomíná, třeba tím, že na určitém místě zažíváme známý pocit dejavou, nebo tím, že preferujeme určité chutě, země nebo kultury. A nebo se nám obsah této hlubší paměti může připomínat méně příjemnými způsoby - jako nevysvětlitelné fóbie, strachy a psychosomatická onemocnění. Paměť duše je rozprostřená v celém našem biopoli, tedy nenachází se pouze v mozku. Šamani se domnívají, že jakési její hlavní sídlo se nachází v centru QOSQO v břiše. Nebo přesněji - pokud toto centrum nadstandartně zaktivizujeme, začnou obrazy z naší běžně nedostupné minulosti volně proudit do našeho vědomí. Pokud je chceme jasně vnímat a hlavně jim rozumět, měli bychom současně nad běžný průměr aktivizovat i 3. oko. Mám řadu osobních zkušeností s tím, že po aktivizaci centra v břiše lidé velmi snadno sestoupí do reality, které se říká "minulé životy".
 
Není snad centrum v břiše centrem hojnosti?
 
Jistě, je. Energetická centra ovšem nejsou jen pouhé kuličky. Jsou to mnohavrstevné energetické objekty. Můžeme si je představit jako jakési cibule, sestávající z řady vrstev - úrovní. Každé centrum vykonává řadu funkcí. Hlubší úrovně centra v břiše lze považovat za jakousi kosmickou databanku, která obsahuje každý pocit a každý vjem, který jsme kdy zažili - a obsahuje zřejmě i vjemy a pocity staré tisíce let. Na realitu minulých životů se můžeme dívat z různé perspektivy. Z hlediska energetického centra v temeni čas neexistuje - rozhodně ne jako přímka. Takže pokud se díváme na své "životy" jako by z epicentra nás samých, vidíme je spíše jako simultánně prožívané životy, jako by ze středu naší bytosti vybíhala řada paprsků, z nichž každý je zanořený do jiného časoprostoru. Ale z hlediska našeho lidského vnímání jsou životy, které se nacházejí časově "za námi". Aktivací centra QOSQO získáváme snadný přístup do celého fascinujícího prostoru své minulosti. Myslím, že je užitečné svoji minulost poznat. Můžeme se následně zbavit řady podprahových vlivů, o jejichž existenci jsme neměli ani tušení. Stáváme se mnohem svobodnější bytostí. Také daleko lépe porozumíme svým současným vztahům, protože většina vztahů má svůj původ v minulosti - opakují se a rozvíjejí. Vyčištěním centra v břiše se můžeme zbavit velkého množství "neztrávené" karmické energie - energie nabalené napříč staletími na naše vztahy k jiným duším a energie těžkých emocí, které jsme někdy v komplikovaných a vypjatých situacích prožili. Navíc pokud se noříme do "minulých životů" spolu se současnou aktivizací centra v břiše, máme dle šamanů jistotu, že se skutečně dostaneme do svých vlastních, osobních minulých existencí. Pokud se vydáme "do minulosti" jen tak, bez aktivizace tohoto centra, hrozí, že se napojíme na informační stopy někoho úplně jiného - a tyto stopy pak může naše vědomí vydávat za naše vlastní "minulé životy". Člověk se totiž umí napojit na všelidské informační pole.
 
Někteří meditující touží dotknout se Absolutna, neboli spojit se s bohem. Může Don Sergio těmto lidem pomoci takové spojení umožnit?
 
Během všech akcí, na nichž bude Don Sergio přítomen, se bude velmi aktivizovat temenní centrum SAMI ŇAWI. Každá vyšší aktivizace tohoto centra způsobuje přiblížení našeho vědomí k Absolutnu - k hypervědomí, které stojí za vznikem všeho. Všechny stavy rozšířeného vědomí, jímž se na východě říká "samadhi" nebo "satori" - a nebo v křesťanské tradici "sestoupení ducha svatého", pro které je charakteristické spojení se s universálním božským nadvědomím, jsou způsobeny vyšší aktivizací temenního centra. Čím víc má kdo aktivní temeno, tím víc dokáže rozumět Absolutnu, tím snadněji ho alespoň intuitivně chápe. Navíc po aktivizaci tohoto centra do nás proudí nesmírně vysoká energie, použitelná mnoha způsoby. Pomocí této energie můžete uskutečnit v podstatě libovolné změny ve svém životě nebo na Zemi. A samozřejmě s pomocí této energie můžete léčit - a to i tzv. zázračně. Můžete takto vyléčit sebe - pokud se touto energií naplníte - nebo můžete vyléčit jiné. Energie přijímaná přes temeno z nejvyššího zdroje dokáže dokonce naše tělo učinit za určitých okolností jakoby nezranitelným. Existují tajná indiánská cvičení SAMINCHUKUY, která zřejmě dokáží i dočasně propůjčit člověku jakousi "nezranitelnost". Se zvláštními efekty těchto cvičení jsem se měl možnost seznámit již vícekrát. Např. v Brazílii v době bojů mezi indiány Yanomamo a zlatokopy. Existují svědectví, dle nichž bojovníci Yanomamo, kteří prošli obřady s aktivizací korunního centra, se stali jakoby "neprůstřelní" - zůstávali nehybně stát i poté, co byli vystaveni přímé palbě ze samopalů. Podobná svědectví se konečně objevila i během střetů mezi vládním vojskem a indiány Aguaruna, ke kterým došlo před dvěma lety v Peru. Indiáni považují energii z nejvyššího zdroje, kterému někdy říkají Quolloriti za klíčovou v procesu transformace lidské bytosti ve tvora vyššího stupně - v bytost schopnou ovládat hmotu a prostor.
 
Proč si se rozhodl pozvat do Evropy právě šamana Dona Sergia?
 
Tento šaman má bohaté zkušenosti s prací s Évropany, kteří do Peru přijíždějí v rámci našich expedic. Ostatně zájemci, kteří se zúčastní chystaných akcí, mohou do Peru přijet a pokračovat zde v intenzivní práci. Don Sergio rozumí našim potřebám, má Evropany "zmapované" - a to i energeticky. Má zájem obnovit i naši práci v silových zónách, které nejsou jen v Andách, ale máme je i v Evropě. A pak také - má zájem do Evropy přijet. Je velice těžké přimět řadu starých šamanů, aby takto cestovali. I když má jejich práce často v mnoha ohledech globální dosah, jsou úzce spjatí se svým prostředím - často s určitým etnikem, které nechtějí opustit, aby zůstalo bez ochrany. Znám v Jižní Americe více silných šamanů, kterých si vážím jako svých učitelů - ale pokud je takovému šamanovi 103 let, nemůžete čekat, že sedne do letadla a poletí kvůli vám na jiný kontinent. Někteří šamani v podstatě kolabovali, pouze když jsme je převezli do Limy - nebyli schopni zvládnout takový hluk a kontaminaci. A to nemluvím jen o kontaminaci chemické - šamani jsou velmi citliví na energii v prostoru, který je obklopuje.
 
Můžeš prozradit, jaké nástroje ke svým technikám Don Sergio na připravovaných akcích použije?
 
Don Sergio je především mistr ve využití zvuku. Používá zvukové vlny k efektivnímu přenosu léčivých a očistných energií. Určitě tedy bude používat tradiční indiánské hudební nástroje, jako je buben, chřestidla, deštné hole, flétna atd. Don Sergio dokáže zvukovou vlnu jakoby naplnit určitou konkrétní energií - třeba aktivizující temeno hlavy, nebo srdeční centrum. Na čištění aury určitě použije vykuřovadla. Částečky kouře lze účinně nabíjet energií, která vás posílí, vyčistí, nebo na sebe nabalí negativní energie a pak je spálí. Šamani jsou také zvyklí nabíjet koncentrovanou energií různé kapaliny - např. parfémy, nebo i vodu. Na některých akcích bude Don Sergio nabíjet červené víno, které je velmi vhodnou substancí. Neznamená to, že bychom se na akcích opíjeli. Don Sergio je schopen pro zájemce nabít i obyčejnou vodu. Ale je fakt, že právě červené víno se nabíjí velmi koncentrovanou energií relativně snadno, pokud víte jak na to. Konečně i v Evropě to byl za starých časů nejoblíbenější "fluidický kondenzátor" magiků. I katolická církev ve svých magických rituálech, jimž se říká mše, tuto technologii používá. Mše vycházejí ze staroegyptských technologií. To, že dnes většinou nefungují, je dáno ztrátou informací jak přesně víno nabíjet. Když za starých časů kněz správně nabité víno vypil, ihned vstoupil do rozšířeného stavu vědomí a mohl tedy skutečně fungovat jako "prostředník mezi bohem a lidmi". Indiánské energetické technologie používají jako velmi jemné antény také ptačí pera. Často rozměrné čelenky, které si šamani nasazují na hlavu během své práce, jsou až na posledním místě ozdobou. Do prostoru namířená pera rozšiřují auru. Don Sergio také nabíjí různé předměty - zuby určitých druhů zvířat a kameny, ale také kovy - a může tak vytvořit velmi účinné amulety. Působení amuletu není žádná pověra. Energie koncentrovaná záměrně do předmětů, to je věda budoucnosti. Jednou budeme schopni tyto energie detekovat a měřit - zatím je naše technika příliš nedokonalá. Správně nabitý amulet vás může chránit, rozvíjet nějakou vaši schopnost, aktivizovat konkrétní energetické centrum. Samozřejmě tím nejdůležitějším šamanským nástrojem je samo vědomí a neviditelné proudy energie. Většina meditací na seminářích se odehraje vleže, ve stavu hluboké relaxace. I na většině léčebných meditací se bude pracovat tentokrát vleže - protože to umožní hlubší a efektivnější práci.
 
Na začátku našeho rozhovoru jsi se zmínil, že Evropa je již připravená skutečné šamany a jejich poselství přijmout. Cítí to tak i šamani?
 
Rozhodně ano. Dle andských šamanů již začalo období Pachakuti. To se dá přeložit přibližně jako doba "převrácení" - doba podstatné transformace celého lidstva a planety. Nechci zveřejněním tohoto šamanského vidění současnosti podpořit komerční New Age pohádky a bláboly o roce 2012. Nejde o to, že by šamani očekávali nějaká "přepólování" nebo vypaření se lidstva do "jiné dimenze". Ale vnímají možnost a nutnost velkých změn v našem kolektivním vědomí. Tvrdí, že současná doba je velmi vhodná pro nějakou zásadní změnu, která má v lidstvu proběhnout. Některá území na této planetě jsou na tuto změnu mnohem více připravená, než jiná. Ale přesto by to měla být globální změna, která se nakonec uskuteční - přes všechny snahy tomu zabránit - napříč všemi kulturami a státy. Evropa hraje v tomto smyslu velmi významnou roli. Konečně - vždyť nutnost změny opravdu visí ve vzduchu: lidé už nejsou lhostejní k utajovaným mimozemským aktivitám, začínají se stále důrazněji ptát na čisté zdroje energie, které máme, ale nesmělo se o nich mluvit. Možná, že návštěva Dona Sergia přispěje k tomu, že se přiblížíme opět o něco víc k veřejností vynucenému odtajnění těchto věcí. Ne v tom smyslu, že by šamani o těchto věcech veřejně hovořili nebo k něčemu vybízeli, ale v tom smyslu, že mohou zvedat skrze své rituály vibrace území, na nichž působí a také zesilovat ochranu těchto území. Evropa - má-li být užitečná tomuto světu - musí mít možnost rozhodovat sama za sebe. Což znamená, že potřebuje mít silnou ochranu. Každá akce s účastí Dona Sergia bude mít také funkci očistné ceremonie, která vyčistí rozsáhlá území a vytvoří těmto územím ochranu - tak, aby na nich lidé mohli svobodně fungovat a dosáhnout i neobvyklých cílů. Don Sergio chce "oživovat" energetické dráhy, procházející Evropou. Zajímají ho naše silová místa. Skrze návštěvu indiánského šamana se tak můžeme vrátit hluboko ke svým kořenům - je to paradox, ale veškerý život a bytí jsou paradox. Cítím, že všechny události, které mohou lidské bytosti více osvobodit, jsou řízeny vyšším kosmickým rozumem - a věřím, že návštěva Dona Sergia v Evropě mezi takovéto události patří.
 
Více o Donu Sergiovi na www.infinite-life.eu (fotogalerie)

E-shop Mutual Help Cesty k sobě