Petr Chobot

Official

design and code by Werner Dweight

Síla světla

Milí přátelé, produkty nabízené na těchto stránkách jsou zaměřené především jako energeticko-informační pomoc ke zlepšení prostředí, místa, ve kterém žijeme (domu, bytu..), vytvoření harmonického a příznivě působícího klimatu. Dále podporují ochranu a čištění našeho biopole (aury, čaker, části vědomí, kterou považujeme za svou osobní..), pomocí nahrávek a textů je možné některé věci pochopit a sebe jako oddělenou součást celku formovat a zkvalitňovat jako osobnost a stávat se vědomějším obyvatelem planety. Naučit se vážit si sebe i druhých a milovat sebe i každého člověka takového, jaký je. Pouze s láskou a mírem je možné přistupovat k přeměně a vývoji. Především mírem uvnitř sebe samých. Tento mír se potom odrazí i vně nás a bude nám tvořit příjemné vnější prostředí pro naši společnou existenci.

Žijme, tvořme a milujme se v míru... ZDE

 

E-shop Síla Světla E-shop Mutual Help Cesty k sobě