Petr Chobot

Official

design and code by Werner Dweight

Mitt arbeid

Fra sin tidlige ungdom har han vært beskjeftiget med å undrsøke forholdene mellom bevissthet og materie. Det som førte ham til dette var hans egne erfaringer med utvidede og klarsynte tilstander av bevissthet som han siden han var liten havnet i spontant, uten å være det minste interessert i det. De siste 18 årene har han regelmessig besøkt sjamaner i Amazonas og Andes-fjellene. Deres system for helbredelse og virksomhet er noe han studerer. Aktivt kjemper han for å bevare Amazonasʼ biologiske mangfold og for å bevare urfolkenes kultur. Han er en uuttrøttelig forsker på området såkalte paranormale fenomener, imidlertid holder han seg til en eksakt tilnærmingsmåte til dette feltet, regner seg ikke for å være noen esoteriker og heller intet åndelig menneske. Hans mål er å maksimalt styrke hver og en av ossʼ respekt til Mennesket og til Livet gjennom en objektiv og usensurert erkjennelse og innsikt i krefter vi disponerer over og om realitetenes karakter. Han har en 20 år lang terapeutisk praksis. I den nåværende form, slik han realiserer den i en rekke land, er den rettet mot å virkeliggjøre frigjørende endringer i menneskets liv og kropp gjennom forandringer via endringer i bevisstheten og det biologiske feltet og i det store og hele tar den utgangspunkt i indianske sjamanistiske systemer, framfor alt et system fra Andes-fjellene som kalles Karpay. Han er aktivt engasjert i indiansk fytoterapi og forsøker gjennom sine prosjekter å bidra til utbredelse av effektive helbredende midler fra planter ut over Amazonasʼ grenser, noe som kan føre ikke bare til en reduksjon i antallet mennesker som i vår kultur lider av enkelte sykdommer – som f.eks. diabetes – men det kan også hjelpe Amazonas sterkt i områdets dødelige kamp om å overleve.

Indianeres teknikker, overprøvd gjennom mange århundrer, rettet mot renselse og aktivisering av energetiske sentre

Petr Chobot underviser og som terapi bruker han et system med indiansk meditasjon. Under denne kan vi utvikle våre helbredende evner og evner til klarsynthet. Grunnlaget for dette systemet er en effektiv aktivisering av våre grunnleggende energetiske sentre, som fører til en omfattende omveltning i mennesket, en forvandling og utvikling av såkalte ekstraordinære evner og det i løpet av relativt kort tid. Dette systemet er overprøvd gjennom tidsepokene som svært effektivt og samtidig enkelt. For oss i vår kultur er det framfor alt dets terapeutiske muligheter som har betydning. Gjennom målrettet gjennomvasking av det biologiske feltet og enkeltorganer ved hjelp av dirigerte strømmer av fin energi er det mulig å bli kvitt en rekke plager og skavanker, inkludert slike som vi regner som vanskelige å få bukt med. Imidlertid er det slik at disse enkle, eldgamle indianske meditasjonsteknikkene er i stand til å også revitalisere oss svært raskt, gi oss tilbake vår psykiske og fysiske kraft og voldsomt styrke vår evne til å forvare oss. Gjennom en over gjennomsnittlig aktivisering av enkelte av våre energisentre, kan vi oppnå transcendentale kosmiske tilstander, der det kommer en mengde informasjon til oss og der vi får vite en masse om oss selv og hele eksistensen. Petr Chobot realiserer sin virksomhet svært ofte på såkalte kraftsteder eller kraftsentre og det både i Europa, så vel som i Sør-Amerika. Dette er steder på Jorden med en økt konsentrasjon av energi. Foruten offentlig meditering og seminarer kan du arbeide også individuelt takket være innspilte meditasjonsseanser (og det både helbredende meditasjon, så vel som meditasjon til utvikling av ekstraordinære evner) på utgitte CDʼer.

 

PCH arbeid i Europa

Helbredende meditasjon

Helbredende meditasjon foregår liggende. PCH har lært seg teknikken med overføring av helbredende energi hos sjamaner fra Andes-fjellene og Amazonas over en periode på minst 18 år og denne metoden perfeksjonerte han dessuten under sine studieopphold på Filippinene og i Brasil. Å overføre en stor mengde konsentrert energi som er i stand til å helbrede er forholdsvis vanskelig og PCH begynte derfor å realisere denne typen meditasjon i dens nåværende form offentlig først for bare omlag fem år siden. Under en hvilken som helst form for helbredende meditasjon danner det seg rundt hver deltaker et veldig kraftig energetisk felt som trenger gjennom og gjennomsyrer organer og celler. Energien arbeider deretter intensivt i kroppen og det biologiske feltet, idet den ikke bare rengjør, men bygger om og restrukturaliserer dens strukturer, slik at mennesket ofte kan gi seg av sted som om han eller hun var født på nytt. Selvfølgelig er det nødvendig å i mange tilfeller gjenta terapien eller så trenger den energien som er tatt imot lengre tid på å gjøre alt godt igjen i det menneskelige vesen. Allikevel finnes det en rekke tilfeller der det selv etter en enkelt slik helbredende meditasjon objektivt sett i folks kropper og liv har skjedd kjempemessige positive endringer som åpenbart ikke kan snus. Filosofien bak helbredende meditasjon er enkel – HVER OG EN av oss har rett til å bli kurert og kvitt en hvilken som helst hindring eller begrensning i livet. Energien som er i stand til å få bukt med ABSOLUTT ALT negativt stammer fra den høyeste kosmiske kilden som samtdig er en absolutt bevissthet. Denne energien spør ikke etter „karma“, den er umulig å sammenlikne med noen annen energi i vårt problem, så kraftig er den. Dersom du gjør det mulig for et menneske å koble seg til kildens rene energi, gjør du det mulig for ham gjennom at denne energien vasker tvers gjennom vedkommende og restrukturaliserer, å få bukt med i prinsippet hva det skal være som har begrenset og plaget vedkommende – selv om det „bare“ skulle være mangel på overskudd eller et urealisert partnerforhold. En begivenhet med helbredende meditasjon pleier å vare i tre timer, men noen ganger går den også over flere dager.

 

Meditasjon for utvikling av helbredende evner og evner til klarsynthet

Disse meditasjonene realiserer PCH både liggende i saler, så vel som ute i naturen, og i første rekke i svært rene kraftsoner. Nøkkelen til suksess er å aktivisere visse energetiske sentre – issen, „det 3. øye“, midten av brytet, solar plexus, midten av magen osv. Folk aktiviserer slik på en ekstraordinært virkningsfull indiansk måte sitt indre minne, som inneholder også såkalte reinkarnasjons-opplevelser, får prøvd seg i en tilstand av utenforkroppslig eksistens og kan komme i berøring med også selve det Absolutte, en slags sentral guddommelig bevissthet. Alt dette har en helt spesiell terapeutisk verdi og får oss definitivt til å bli bedre mennesker. Enkelte typer spesialmeditasjon kan utvikles også av våre naturlige, men til vanlig ikke utnyttede helbredende evner, som vi alle latent har til rådighet. Denne typen meditasjon realiserer PCH hovedsaklig på de seminarene som varer over flere dager.

PCHs arbeid i Peru

Mer utførlig stoff om denne virksomheten kan du finne på www.infinite-life.eu

PCH leder hvert år flere ekspedisjoner med det formålet å lære seg selv å kjenne, å helbrede og å bli kjent med steder og områder. I løpet av disse ekspedisjonene besøkes de energetisk kraftigste stedene i Peru, ofte i områder fullstendig utenfor sivilisasjonen i en jomfruelig ren natur som en vanlig turist ikke har sjanse til å besøke.

Ekspedisjonenes medlemmer besøker indianske landsbyer og møter indianere i deres naturlige miljø... 

Under ledelse av meget erfarne sjamaner fra indianske stammer arbeider deltakerne på disse ekspedisjonene med å få bukt med alle, også langvarige, helse- og livsproblemer og utvikler sine tidligere latente evner hva angår klarsynthet og helbredende evner.

PCHs  arbeid på området helbredelse av alvorlige sykdommer ved hjelp av planter med mirakuløse virkninger fra det indre av Amazonasʼ urskog

Les mer utførlig om denne virksomheten på sidene www.livepharmacy.eu

Filosofien bak prosjektene, forbundet med feltarbeid med undersøkelser og påfølgende spredning av helbredende planter som er i bruk i Amazonas blant sjamaner fra indianske stammer er det modellen GJENSIDIG HJELP går ut på. Amazonas hjelper OSS og VI hjelper Amazonas. PCH har den siste tiden konsentrert seg om at mennsker som i Europa lider av sukkersyke skal kunne få tilgang til svært virkningsfulle midler fra planter som brukes av sjamaner. Dette er planter som er i stand til å kurere denne sykdommen. Alle midler som kommer inn på denne måten, kommer utelukkende til å tjene arbeidet med å redde områder som er truet, der disse naturlige medisinene finnes, samt til å beskytte sjamaner som har sitt virke her og indianere som lever her. Spektret av disse naturlige legemidlene kommer gradvis til å bli utvidet med andre unike fyto-midler som inneholder „kvinnelige hormoner“ i planter (som former kvinnekroppen til en ideell form og fjerner migrene hos kvinner osv.), midler til rensing av huden, som virker mot kreft osv.

E-shop Síla Světla E-shop Mutual Help Cesty k sobě