Petr Chobot

Official

design and code by Werner Dweight

PrekenerPetr Chobot ble født den 3. juli 1967 i det daværende Tsjekkoslovakia. Hans erkjennelse er påvirket av tilstander av utvidet bevissthet og evner til klarsyn, som hos ham viste seg allerede i barndommen. Under biologistudiet ved universitetet i daværende Leningrad gjorde han seg nærmere kjent med forskning på telepati. De siste 18 årene har han systematisk studert det sjamanistiske indianske systemet Mosoq Karpay. Han regner seg for å være forsker og terapeut.

 

Prekenene ble til som nedtegnelser av innspillinger som ble gjort i løpet av opphold sammen med PCH i kraftsoner og i jungelen. Prekenene er eksempler på vårt sinns evne til å stille seg inn på en universell kilde til informasjon. PCH ønsker ikke at prekenenes innhold skal bli identifisert med hans menneskelige personlighet. Han er derfor ikke forfatteren av disse prekenene og heller ikke innholdet av disse prekenene må tas for å være hans "personlige meninger" osv. Det dreier seg om uttrykk for en høyere bevissthet, som hans sinn har stilt seg inn på i bestemte situasjoner, eller som har identifisert seg med ham til en viss grad. Prekenene offentliggjør vi av den grunn at vi har merket at det har en sterkt transformerende virkning på alle som er villige til å ta et dykk ned i deres innhold. Umiddelbart i det øyeblikket PCH er stilt inn på de „guddommelige“ kildene, overføres det en høyst legende energi. Det er et bevist faktum som fortsetter å bli bevist i løpet av utallige seanser med helbredende meditasjon som foregår offentlig, som en del av PCHs arbeid. Fra høyere kilder er det imidlertid mulig å også hente og overføre informasjon. Disse opplysningene er, slik vi antar, nært knyttet til også energiens høye vibrasjonsnivå, som følger med informasjonen. I prekenenes øyeblikk, som alltid har funnet sted ute, høyt oppe i fjellene eller i ørkenen, eller også under sjamanistiske ritualer i urskogen, har det skjedd spontan helbredelse og annen kraftig transformering i deltakernes liv. Samme effekt kan imidlertid også det å lese disse prekenene ha. Det at vi lar prekenenes innhold virke på oss, gjør at våre vibrasjoner øker kraftig og våre liv endres. Prekenenes betydning ligger ikke så mye i konkrete opplysninger, som i bevissthetens stilling som de stiller inn i oss. Sjamaner i Andes-fjellene og Amazonas tror at livet vårt kan gjennomleves i flere versjoner som skiller seg gjennom sine vibrasjoner og at en sterk hendelse som endrer våre vibrasjoner er i stand til å fullstendig forandre livet vårt. Som de sterkeste hendelsene betrakter de kontakt med høyere bevissthets energier. En slik hendelse kalles i Andes-fjellene for huampeq kamasqua – det dreier seg om vår skjebnemessige energetiske omdirigering, om vår livs oppstart. Kontakt med energien fra disse prekenene, som „har kommet ned på jorden“ under uvanlige, hellige omstendigheter på sterke og rene steder til vår virkelighet, kan forstås som en sjamanistisk teknikk som helbreder, gjør at vi blir kvitt begrensninger og bedrag og forvandler oss til „guder“.

E-shop Síla Světla E-shop Mutual Help Cesty k sobě