Petr Chobot

Official

design and code by Werner Dweight

Mitt arbete

Från tidig ungdom forskar han om förhållandena mellan medvetandet och massan som grund i hans egna erfarenheter som har fört honom till detta arbete tillsammans med utökade och klärvoajanta tillstånd av medvetandet, i vilka sedan barndomen, även om han inte var intresserad, hamnade i. De senaste 18 åren besöker han regelbundet amasoniska shamaner och schamaner i Anderna och studerar deras läkande system och arbete. Han kämpar aktivt för att biodiversiteten i Amazonen behålls och även kulturen av den ursprungliga befolkningen. Han är en outtröttlig forskare i området av så kallande paranormala händelser, dock håller han en exakt ställning till detta område och ser sig inte som en esoterisk person eller som en andlig människa. Hans mål är att var och en skall maximalt vörda Människan och Jorden. Detta sker genom objektiva och ocensurerade iakttagelser om krafter över vilka vi disponerar och om verklighetens tillstånd. Han har 20 år erfarenhet som terapeut. Idag, likaså det under tiotals år görs i flera länder, fokuserar han på förverkligande av befriande förändringar i människoliv och människokropp genom förändringar i medvetandet och biofältet. Han utgår mycket utifrån det indianska, schamaniska systemet, framför allt från det andiska systemet Karpay. Han fokuserar på indianernas fytoterapi och försöker med sina projekt bidra till att effektiva läkande produkter som görs utav växter sprids utanför Amazonens gräns. Dessa kan bidra till att antalet av människor som lider i vår kultur av vissa sjukdomar - t ex diabetes - minskar - men kan även stort hjälpa Amazonen i dess dödliga kamp om överlevnad.

Genom många århundraden beprövade indianska tekniker som fokuserar på rengöring och aktivering av energetiska center.

Peter Chobot lär ut och använder som terapi ett system av indianska meditationer under vilka vi kan utveckla våra läkande och klärvoajanta förmågor. Grunden till detta system är effektiv aktivering av våra grundläggande energetiska center som för till otrolig förändring av människan och till utveckling av så kallade enastående förmågor och det inom relativt kort tid. Detta system är beprövad med åren och är väldigt effektivt och samtidigt enkelt. För oss i vår kultur är det idag främst viktigt för terapeutiska möjligheter. Genom att rengöra biofältet och de enskilda organ med riktade strömmar av positiv energi, kan man ta bort en rad av svårigheter, inklusive de som vi anser att de går svårt att bli av med. Dessa enkla, forntida indianska meditationer kan även väldigt snabbt förnya och återge oss vår psykiska och fysiska kraft och enormt förbättra vår immunsystem. Genom att aktivera någon av våra energetiska center kan vi nå upp till transcendenta kosmiska tillstånd i vilka vi får en mängd av informationer och där vi får veta mycket om oss själva och om själva livet. Petr Chobot genomför sitt arbete väldigt ofta i så kallade kraftzoner i Europa, men även i Sydamerika. Det är platser med ökad energikoncentration. Förutom offentliga meditationer och seminarier kan du även arbeta individuellt tack vare inspelade meditationer (läkande, men även för att utveckla enastående förmågor) som har publicerats på CD-skivor.

 

PCH's arbeite i Europa

Läkande meditationer

Läkande meditationer genomförs när man ligger eller sitter. PCH har lärt sig tekniker för överföring av läkande energier hos andiska och amasoniska shamaner under 18 år och har utvecklat denna metod även under sina studiebesök på Filippinerna och i Brasilien. Att överföra en stor mängd koncentrerad energi som kan läka är relativt svårt och PCH har därför börjat genomföra denna typ av meditationer i dess nuvarande form offentligt först för fem år sedan. Under alla läkande meditationer bildas det runtom varje deltagande ett väldigt starkt energetiskt fält som genomströmmar deltagaren och går igenom hans organ och vävnader. Energin arbetar sedan intensivt i kroppen och i biofältet, där den inte bara rengör, utan också bygger om och omstrukturerar dess strukturer så att människan går ut som nyfödd. Naturligtvis är det i många fall nödvändigt att upprepa denna terapi eller så behöver den mottagna energin mer tid att förbättra allt i den mänskliga varelsen. Men det finns många fall där det även efter en av en sådan läkande meditation skedde otroliga och skenbar irreversibla positiva förändringar i kropparna och människoliv. Filosofin av läkande meditationer är enkel - VARJE människa har rätt till att bli frisk och till att bli av med sitt lidande och sina livshinder. Energin kan VERKLIGEN ta bort ALLT negativt och kommer från den högsta kosmiska källan som samtidigt är det absoluta medvetandet. Denna energi frågar inte efter "karma" och är ojämförbart starkare än energin av något av våra problem. Om du tillåter en människa att ansluta sig till källan av denna rena anergi, gör du det möjligt för honom, att denna energi rengör honom och omstrukturerar honom, och att han blir av med praktiskt allt som har hindrad honom i sitt liv och som har gjord honom ledsen - om det t ex "bara" var otillräckligt med överflöd eller en orealiserad relation. Aktiviteter med läkande meditationer brukar ta tre timmar, men kan också ta flera dagar. 

 

Meditation för utveckling av läkande och klärvoajanta förmågor

Dessa meditationer genomför PCH liggande i salar, men även i naturen, i första hand i väldigt rena kraftzoner. Det viktigaste för dem är att aktivera vissa energetiska center - toppen av skallen, "det 3:e ögat", mitten av bröstet, solaren, mitten av magen osv. Människor aktiverar på det sättet sitt inre minne som innehåller reinkarnationsupplevelser och får smaka på tillståndet av utomkroppslig existens och kan känna vid det själva Absoluta, en viss centralt gudomligt medvetande. Detta allt har ett enastående terapeutiskt värde och gör alla till bättre människor. Vissa specialmeditationer kan utveckla även våra naturliga, men vanligtvis inte utnyttjade läkande förmågor som vi alla latent besitter. Denna typ av meditationer genomför PCH framför allt på seminarier som pågår flera dagar.

PCH's arbete i Peru

mer detaljerad informationer om detta arbete hittar du på  www.infinite-life.eu

PCH genomför varje år flera självigenkännande, läkande och kognitiva expeditioner, under vilka det besöks de mest energetiskt starka platserna i Peru, ofta i områden helt utanför civilisationen i jungfrulig ren natur som en vanlig turist inte har möjlighet att besöka.

Deltagare i expeditionen besöker indianska byar och träffar indianer i deras naturliga miljö...

Under ledning av väldigt erfarna indianska stamshamaner arbetar deltagarna av dessa expeditioner på att ta bort alla, även långvariga, hälso- och livsproblem och utvecklar sida hittills latenta klärvoajanta och läkande förmågor

För mer information om PCH´s arbete i inom läkning av allvarliga sjukdomar med hjälp av växter från den amasoniska djungeln som har en mirakulös effekt hittar du på www.livepharmacy.eu

Projektets filosofi är att i samband med terrängforskning sprida kännedomen om läkande växter som används i Amazonen av stamshamaner. Detta modell kallas för GEMENSAM HJÄLP. Amazonas hjälper OSS och VI hjälper Amazonas. PCH fokuserar nu på att människor som i Europa lider av diabetes får tillgång till väldigt effektiva schamaniska växter som kan läka denna sjukdom. Alla finansiella resurser som fås härmed kommer uteslutande tjäna till att behålla de utsatta områden där dessa naturväxter finns och till skydd av här verkande shamaner och här levande indianer. Spektrum av dessa naturläkemedel kommer stegvis utökas med ytterliga medel som innehåller "kvinnliga hormoner" (som gör att kroppen får en ideell form och som tar bort kvinnliga migrän osv.), medel för rengöring av huden, medel med effekt mot cancer osv.

E-shop Síla Světla E-shop Mutual Help Cesty k sobě