Petr Chobot

Official

design and code by Werner Dweight

YttrandenPetr Chobot föddes den 3 juli 1967 i dåvarande Tjeckoslovakien. Hans kognition påverkades av tillstånd med utökat medvetande och klärvoajanta förmågor som han hade redan som barn. Vid sina studier på universiteten i Leningrad lärde han känna forskningen om telepatin. De senaste 18 åren studerar han systematisk det indianska schamaniska systemet Mosoq Karpay. Han säger att han är en forskare och terapeut.

 

Hans berättelser uppstod som transkription av inspelningar som gjordes under PCH´s vistelser på kraftplatser eller i djungeln. Berättelserna är ett exempel på vårt sinnets förmåga att anpassa sig till den universella informationskällan. PCH vill inte att innehållet av dessa berättelser förlikas med hans mänskliga personlighet. Han är alltså inte författaren till dessa berättelser och inte heller behöver innehållet i dessa berättelser uppfattas som hans "egna åsikter" osv. Det handlar sig om yttranden av det högre medvetandet som hans sinne i vissa situationer har anpassats sig till eller som har till en viss del förlikat sig med honom. Berättelserna publiceras därför att vi har sett att de har en stark transformativ verkan på var och en som är villig att lära känna dess innehåll. Genast i ögonblicken, där PCH anpassar sig till "gudomliga" källor, kommer det till överföring av högt läkande energi. Detta faktum är bevisat och bevisas hela tiden vid de många läkande meditationerna som genomförs i allmänheten som en del av PCH´s arbete. Från högre källor går det dock att överföra och få även information. Denna information är till tät samband även med hög vibrationsnivå av energin som följer denna information. Vid berättelserna som har genomförs ute eller högt uppe i fjället eller i öknen eller även vid schamaniska ceremonier i djungeln, kom det till att människor blev spontant friska och till andra starka transformationer i de deltagandes liv. Samma effekt kan även läsnings av dessa berättelser ha. Genom det att vi låter innehållet i dessa berättelser verka på oss, kommer det till stark ökning av vår vibration och våra liv kommer att ändras. Meningen med dessa berättelser är inte de själva konkreta informationerna. De andiska och amasoniska shamanerna tror att vi kan leva vårt liv i flera versioner med andra vibrationer och att en stark händelse som ändrar våra vibrationer kan helt och hållet ändra vårt liv. Den starkaste upplevelsen är kontakten med det högre medvetandets energi. En sådan händelse kallas i Anderna för huampeq kamasqua - det handlar om vår ödsliga energetiska transformation, om starten på vårt liv. Kontakten med energin från dessa berättelser som "kom ner" vid oväntade, heliga tillfällen på starka och rena platser i vår realitet, kan vi förstå som en schamanisk teknik som läker, där vi blir av med våra gränser och felslut och ändrar oss till "gudar".

E-shop Síla Světla E-shop Mutual Help Cesty k sobě