Petr Chobot

Official

design and code by Werner Dweight

CHORVATSKO - BIOKOVO

Biokovo představuje 2000 m vysoký vápencový masív čnící nad čistým Jaderským mořem.  Tyto hory zjevně zadržují, koncentrují a do okolí vyzařují silnou energii, která je především velice vhodná k léčení. S největší pravděpodobností se v těchto horách koncentruje také energie pradávných rituálů, které měly a jak je vidět stále mají obrovskou sílu. Očistné, revitalizující a léčebné semináře zde probíhají pod vedením Petra Chobota již 6 let. Hluboká terapeutická práce probíhá jednak v hale určené pro řízené biologicky cílené imaginace uskutečňované vleže a jednak v terénu – na pláži a vysoko v horách, na skalách a mezi horskými lesy, kam účastníci vyjíždějí v mikrobusech. Je zde kombinována práce s očistnou a léčivou silou moře a terapie v horském prostředí a to tak, aby bylo dosaženo maximálního efektu. Petr Chobot – biolog a zkušený terapeut -  zde kombinuje starobylé indiánské léčebné a očistné metody pocházející z And a Amazonie s pokročilými technikami biologicky cílené imaginace a hlubinné léčebné relaxace.

Pobyt v Chorvatsku je zaměřený především na intenzívní léčení, čištění a revitalizaci. Nejde ale jen o odstraňování zdravotních problémů či posilňování člověka. Během hluboké energoinformační práce jsou odhalovány zdroje a příčiny jakýchkoliv životních omezení – finančních, pracovních, vztahových, týkajících se osobní realizace atd.

PCH ve své mnohaleté praxi úspěšně propojil znalost biologie se starobylými vědomostmi jihoamerických Indiánů, u nichž se jako terapeut učí již přes dvě desítky let. Během pobytu se proto budou denně používat ty nejúčinnější techniky biologicky cílené imaginace umocněné tradičním indiánským očišťováním biopole a odsáváním negativních, blokujících energií.

Vynikající je kombinace energetickoinformační očisty těla i vědomí pomocí mořské vody a vysokohorského atmosférického náboje. Vše v Biokovu směřuje ke komplexní a cílené očistě těla, buněk, podvědomí a vědomí. Vysoce funkční techniky umožní skutečně rychlé a radikální zbavení se zdravotních problémů (a to i těch závažných) a také eliminaci dalších životních omezení jakéhokoliv druhu. Práce zahrnuje i individuální konzultace týkající se např. výběru vhodných léčivých bylin, jejichž užívání urychlí léčbu.

Značný význam má šamanská práce s mocnými energiemi základních živlů – pláž a horské skály naplněné energií země, očistné i nabíjející průzračné moře, léčivé sluneční světlo a oheň, očistný horský vítr. PCH je díky svému mnohaletému výcviku schopen zkoncentrovat vysoce léčivé energie běžně rozprostřené v prostoru do konkrétních míst v lidském těle, což vyvolává pocity vybuchujícího světla, prohřívání nebo proudění. Máme přesvědčivé důkazy z kvantové oblasti fyziky, že náš svět je virtuální, vědomím vytvořený útvar prostoupený a oklopený realitou daleko vyššího řádu. Z tohoto hmotě nadřazeného hyperprostoru lze pomocí určitých technik získávat v podstatě neomezené množství vysoce léčivé substance, které jogíni říkají prána a Indiáni hvězdný oheň. PCH se tyto techniky učil u nejsilnějších velmi starých indiánských šamanů nejvyšší úrovně jak v Andách, tak v amazonském pralese a zdokonaloval si je u nejúspěšnějších léčitelů Brazílie a Filipín.

Tato koncentrovaná léčivá energie je inteligentní síla, protože na kvantové úrovni nelze rozlišit energii a vědomí. Sama v nás vyhledává veškeré zdroje našich omezení a systematicky je odstraňuje. Budou tedy odstraňovány všechny skryté negativně působící kódy z těla, biopole a podvědomí, přičemž nehraje roli, zda jsou přijaté či do nás přímo vyslané z okolí v dětství nebo během jakékoli jiné fáze našeho života, získané během jakékoli minulé pre-existence, nebo zda v nás vznikly nějak jinak. PCH považuje dle vzoru starých mistrů a šamanů jakékoli negativní energie a kódy za odstranitelné a je na základě mnohaleté zkušenosti přesvědčen, že ve svých životech nemusíme odžívat žádné utrpení a tolerovat žádná omezení pokud nechceme.

Výmluvy na „karmu" či "osud" nechme proto všem líným lidem a těm, co si libují v roli oběti.  Tzv. osud může být zrealizován množstvím způsobů. Můžeme žít ve velké zbytečné bolesti jako svá vlastní oběť ale můžeme kdykoli svůj život na kvantové, biologické a psychické úrovni změnit a žít v harmonii a štěstí. My jsme autory svého života. Neplatí tedy pseudoduchovní levné fráze typu „vše je dobré jaké to je“, ale univerzálně platí – a to celý náš život – věta: vše je takové jaké v tuto chvíli věřím, že to je. Realita totiž nemá nezávislou existenci a jsme to pouze my, kdo ji v každém okamžiku své existence vytváříme – buď jako ráj, nebo jako peklo. My udržujeme své buňky zdravé a své tělo funkční a výkonné, nebo své buňky naopak oslabujeme a děláme ze svého těla chomáč neštěstí. My rozhodujeme v každém momentu o tom „jaké to je“… Staří moudří a jasnovidní indiánští šamani dobře vědí, že svým zbytečným utrpením krmíme hladové energetické parazity z nízkého astrálu. Proto tím, že se neodvažujeme vyměnit utrpení a omezení  ve svém životě za blaho a svobodu vlastně z jejich hlediska škodíme nejen sobě, ale i vesmíru a Zemi.  

Tedy každý, kdo v rámci jakéhokoliv pokrouceného duchovna, náboženství či jiné ideologie sugeruje lidem názor, že musejí trpět, nebo že je pro ně z „duchovního“ důvodu utrpení či onemocnění dobré, se hluboce mýlí. Konfrontujeme-li totiž tento postoj s prastarou moudrostí pravých zasvěcenců, schopných nahlédnout za oponu našeho světa, zjistíme, že je nejen z čistě lidského hlediska podezřele bezcitný, ale že jedinci, kteří se ho lidem snaží tak či onak podsunout se vlastně nacházejí ve službě hladového kosmickému odpadu. 

Staří šamani a jogíni už celá tisíciletí zdůrazňují, že odstranit lze jakoukoli nemoc a jakýkoli problém, ať vám říká, kdo chce, co chce. Božské supervědomí, v němž jsme neustále obsaženi, je milionkrát mocnější, než zdroj či program jakékoli nemoci, či to, čemu říkáme „osud“ nebo „karma“. Vše se mění, Bytí je nekonečně měnlivé v každém okamžiku. Během kontaktu s nadčasovou božskou silou se naše minulost stává nevýznamnou. Stačí tuto univerzální sílu, přítomnou stále v nás i všude kolem nás „probudit“ vhodnými metodami a nasměrovat ji na naše vyléčení a osvobození od životních peripetií a omezení. Prostě na kvantové úrovni lze za správně vytvořených podmínek vyléčit a vyřešit doslova vše - a je v našem zájmu, abychom se konečně odhodlali tomu uvěřit.

Během léčebného pobytu v zóně Biokovo bude kladen veliký důraz na revitalizaci, tedy na hlubinnou obnovu biologických, fyziologických - ale také tvůrčích a pracovních sil. Cíleným nabíjením léčivými energiemi toho lze během několika dní spolehlivě dosáhnout. Proto tento druh léčebného pobytu doporučujeme všem oslabeným a vyčerpaným. Z biopole budou vytahovány nejen programy nemocí, ale také všechny ostatní zákeřné programy, které nás v našem životě brzdí či znevýhodňují. Lze úspěšně odsát program blokující např. získávání peněz, nebo nalezení nám vyhovujícího sexuálního partnera. Dle PCH je velmi důležité abychom byli finančně soběstační a dobře fungovali v oblasti sexuality. Stresy pocházející z nejistoty v těchto pro lidskou existenci velmi klíčových oblastech umocňují nebo přímo spouštějí celou řadu našich zdravotních a psychických problémů. Nesmírně důležité je pro člověka také jeho pracovní a tvůrčí uplatnění a jeho realizace v lidské společnosti. Během pobytu budou odsáty programy a bloky které mohly člověka zbytečně společensky limitovat a omezovat jeho sociální úspěch.

Chceme-li být úspěšní, je třeba úplně odstranit únavu, maximálně zrelativizovat pojem „stárnutí organismu“, odstranit kódy blokující realizaci záměrů atd.… K tomu všemu budou použity nesmírně rychlé a účinné starobylé indiánské technologie vysávání a spalování nevhodných energií, jejichž účinnost je prověřena tisíciletími. Chcete opravdu pomoci ostatním? Na planetě jménem Země může v současnosti reálně pomoci lidem, přírodě, svým dětem a komukoli pouze ten, kdo je zdravý, silný, společensky úspěšný a finančně zabezpečený. Mysleme tedy na jiné a nebuďme sobci. Staňme se – všichni kdo chceme změnit tento svět v lepší místo – bohatými, i v 80ti letech mladými a svěžími bytostmi! Navíc je mnohem zábavnější být na Zemi bohatý, mladý a zdravý, než chudý, starý a nemocný. Stáří není záležitost věku! Běžně můžeme potkávat 30ti leté staré otroky s chatrným zdravím, závislé na vůli otrokářů díky úvěrům které nejsou schopni splatit. Jsme to, co ze sebe uděláme. Je to naše rozhodnutí.

Vše se dá změnit. Tělo je tvárné a realita je tvárná. Zdravým a velmi úspěšným se stane naprosto každý, kdo se odhodlá se takovým stát. Navzdory jakékoli domnělé „karmě“ nebo „osudu“. Pomocí radikálního vyčištění biopole a práce s hlavními energetickými centry - jogíni jim říkají čakry, indiánští šamani ňawi – lze takovou sebeproměnu velmi usnadnit. Zapamatujme si tu klíčovou větu: Jsme to, co ze sebe uděláme.  Pobyt v Biokovo Vám dokáže, že nejde o nějakou filosofickou frázi, ale že to tak opravdu je. K proměně ve zdravou a velmi úspěšnou bytost stačí, když zmobilizujeme své vlastní, zcela přirozené, vnitřní síly, které nám byly dány Bohem.

 

Silová zóna Biokovo

Jako každá silová zóna i Biokovo má z pohledu jasnovidců své spirituální strážce. Je zajímavé, že mnozí z účastníků léčebných pobytů se na tyto strážce – bez jakéhokoli předchozího upozornění na jejich možnou existenci - spontánně nalaďovali během léčení a energetické revitalizace. Přitom popisy těchto strážců byly překvapivě shodné. Účastníci je vnímali nejčastěji jako vysoké nádherné muže a ženy, často vyzařující silné vnitřní bílé světlo, kteří byli někdy také doprovázeni orly, bílými vlky, sovami či magickými hady. Tyto jemně-hmotné bytosti působily častokrát zcela reálně, plasticky a hmotně. Lidé vnímali jejich doteky na svém těle, jejich ruce byly teplé a léčivé. V mnoha případech jimi byli lidé obdarováni „magickými léčivými dary“ – krystaly a drahokamy z jemné hmoty, či různými astrálními „předměty síly“ – zlatými žezly, prsteny atd.…  Někdy tyto bytosti vyloženě přispívaly k léčení, vytahovaly z těl účastníků těžkou, temnou energii, navíjely ji na svá „žezla“ či braly přímo do rukou, prováděly spirituální operace a podobně.

Několik účastníků bylo v době hluboké relaxační práce na vrcholcích pohoří Biokovo pocitově přeneseno těmito neobyčejnými bytostmi do obrovských podzemních slojí (masív je opravdu plný jeskyní, z větší části neprobádaných, v podstatě dutý) kde – tento motiv se vícekrát opakoval – se ocitli na kamenných ohlazených stolech a strážci Biokova je spirituálně operovali, energeticky čistili, vysvětlovali jim věci týkající se jejich života, často budoucnosti a obdarovávali je jemnohmotnými magickými dary. Často vtlačovali do různých částí jejich těla oslepivě jasné energetické kuličky různých barev a hustoty, dle vysvětlení strážců koncentrovanou léčivou a transformující energii, která se má v člověku dlouhodobě uvolňovat, zrychlovat léčebný proces, iniciovat rozvoj jasnovidnosti či jiných schopností, nebo zesilovat ochranu daného jedince.

Tento zajímavý kontakt se strážci silové zóny můžeme chápat jako léčivé psychodrama, iniciované v mimořádném místě ve stavu hlubinného uvolnění naším hlubším vědomím, ale i jako autentické zážitky z jiného typu reality.

V pohoří Biokovo nalézáme zbytky významných staroslovanských božišť – mocných spirituálních center – a také se zde nejdéle z celé Evropy udrželi tzv. Bogomilci – skuteční křesťané, kteří věděli, že „Starý Zákon“ je popis „ďáblových skutků“, pohrdali jakoukoli „církví“, jejími výmysly a hierarchií a intenzivně na sobě pracovali, přičemž rozvíjeli často velmi silné léčitelské a jasnovidné schopnosti. Morfický otisk těchto nádherných lidí jistě v Biokovo stále zůstává a na jimi vytvořené silné pole se lze i dnes ve stavu aktivizované citlivosti jistě naladit…   

Něco o léčebných principech andských Indiánů

Andský indiánský systém karpay je jedním z nejstarších spirituálních a léčebných systémů na Zemi. Obsahuje řadu vysoce efektivních technik využívajících práci s dechem, svalovou relaxaci a cílenou imaginaci. Cílem technik je navození změněného stavu vědomí, sebeléčení a léčení dalších osob, zvýšení fyzické a psychické odolnosti a výkonnosti a všeobecné rozvíjení schopností člověka.

Pro léčení lze použít např. techniku saminchukuy, během které se skrze korunní centrum či střed hrudi lze napojit na nevyčerpatelné zdroje univerzálně léčivé energie. Touto energií, která je inteligentní silou podobnou ohni či světlu lze naplnit celou místnost či sál, lze ji vysílat k pacientovi na dálku nebo ji cíleně koncentrovat v určitých částech pacientova těla.

Velmi účinnou očistnou andskou technikou je mikhuy, pomocí které lze spolehlivě odstranit z člověka – především z jeho biopole a podvědomí – jakoukoli škodlivou energii a informaci.

Pomocí andských technik lze kolem člověka vytvořit velmi silné energetické pole léčivé energie, která má tendenci se chovat jako inteligentní síla. Teprve dnes, obohaceni vědeckými poznatky o chování fyzikálního vakua a subkvantových částic, začínáme chápat obrovský smysl a budoucí potenciál těchto prastarých technik, jejichž praktická účinnost byla prověřena tisíciletími.

Léčený člověk, obklopený energetickým polem, se ocitne v jakési bublině. Následně se jeho tělo naplňuje silnou léčivou energií z vyšší dimenze. Bublina dočasně odstíní člověka od vlivu běžného hmotného světa. Otevírá se koridor do vyšší reality a děje se to, co medicína nazývá „spontánní remisí“ nebo čemu se říká „zázračné vyléčení“. V podstatě se ale jedná o hlubokou přeměnu na úrovni podvědomí člověka a jeho kvantové úrovni.

Zkušení indiánští šamani dodnes pracují s fenoménem „nařeďování“ hmoty lidského těla silnými energiemi z vyšší dimenze bytí. Díky tomuto „naředění“ se fyzické tělo stává, jak to lze často i subjektivně vnímat, jakoby průhledným, velmi lehkým a tvárným a otevírá se hlubokým terapeutickým zásahům. Existuje řada účinných andských technik sloužících k naplňování lidského těla a vědomí živým božským světlem či kosmickým ohněm. Tato energie následně s člověkem začíná mocně pracovat a odstraňovat z něj veškeré bloky a negativní programy včetně programů chorob. Dochází k intenzivnímu univerzálnímu čištění.

Do vyčištěného biopole a orgánů člověka mocně proudí nová vitalizující energie. Tato energie je zcela živá a inteligentní síla pocházející dle indiánských jasnovidců i dle poznatků naší nejmodernější vědy ze samotného jádra bytí. V určité fázi léčebné práce tato síla často tvoří v člověku zvláštní plazmatické nebo světelné shluky. Tyto shluky mohou často pulsovat nebo silně vibrovat. Formují se vždy přesně v těch místech těla, která potřebují být vyléčena, harmonizována, přestavěna a proměněna. Shluky do sebe nasávají a spalují poslední zbytky negativní energie, negativních kódů a energetických bloků. Někdy v léčených částech těla člověk pociťuje silný žár.

Někdy se během léčebného či revitalizačního procesu celé tělo člověka, subjektivně vnímáno, rozzáří do oslepivého jasu. Přijatá léčivá energie transformuje tělo, vědomí a další úrovně lidské bytosti, naprosto fantasticky je čistí a posiluje - až do úplného vyléčení člověka a odstranění jakýchkoli jeho životních problémů. Je to, jakoby přijatá léčivá energie byla základním zdrojem existence přímo naprogramována k tomu, aby vyhledala a doslova smazala zdroj každého lidského problému.

Univerzální léčivá energie, nazývaná šamany „hvězdný oheň“ dokáže, je-li do těla dodávána ve velkém množství, doslova restrukturalizovat poškozené orgány a tkáně. Tato energie prokazatelně mění a znovu formuje tělo ne pouze na biologické, ale přímo na subkvantové úrovni. Velmi zkušení indiánští šamani, stejně jako ti nejúspěšnější brazilští a filipínští léčitelé věří, že tato inteligentní energie dokáže v určitých situacích i odhmotňovat a znovu zhmotňovat během okamžiku celé části lidského těla. Je to jako by buňky či jiné komplexní a složité biologické systémy byly náhle touto silou „rozprášeny na subatomární kvanta a pak z nich ve zdravé podobě znovu složeny“. Rozhodně to nelze vyloučit vzhledem k povaze a rychlosti řady vyléčení uskutečněných pod vlivem této energie.

Zachytit a zkoncentrovat tento druh energie vyžaduje náročný dlouhodobý výcvik, obrovskou sílu imaginace a koncentrace a velkou zkušenost. Manipulací s touto energií se zjevně dotýkáme samotné podstaty bytí. Zdroj této energie je nezávislý na geometrii našeho prostoru, na plynutí času a tato energie proto bez problémů  odstraňuje bez rozdílu všechny zdroje našich omezení – a to i ty, které nazýváme „karmické“ nebo „rodové“. Tímto způsobem lze doslova vygumovat zárodky a příčiny nejen současných, ale i všech budoucích chorob a nežádoucích životních situací.

Energie „hvězdného ohně“ se neptá, zda si ten či onen člověk „zaslouží“ být vyléčen ani na to „jak“ se zárodek nemoci či jiného omezení vytvořil – z jejího pohledu totiž neexistuje čas. Uvnitř této substance existuje pouze věčné teď, nekonečné, obrovským tvůrčím potenciálem disponující „nyní“. Někteří lidé někdy v souvislosti s vyléčením chorob či odstraňováním zdrojů životních peripetií připomínají koncepci tzv. karmy, zákona příčiny a odplaty. Pokud chceme opravdu pochopit princip univerzálního účinku „hvězdného ohně“, musíme si uvědomit, že tato energie přichází z tak vysokého zdroje, že jakákoli naše "karma" je jí naprosto lhostejná. Tato energie je zřejmě kosmickým protipólem „karmy“, připraveným ve vhodných okamžicích v nás zcela rozdrtit iluzi „minulosti“, oddělenosti, času a formy. Je pravděpodobné, že křesťanští mystici tutéž sílu označovali jako Boží milost, či Ducha Svatého. Mistři Východu pak možná ve stejné souvislosti zmiňují „základní plamen Bytí“, Živou Nicotu, „zdrcující nadexistenci“ či „Buddhovo pole“ v jejichž přítomnosti lze vyléčit jakoukoli chorobu, zbavit se každého omezení a v mžiku spálit iluzi jakékoli „karmy“.   

 

Mocné utajené stély na Makarské riviéře

Nikde jinde v celé Evropě nenarazíte na tak zvláštní kamenné obelisky – jen zde v oblasti Makarské riviéry a pak ještě na pár místech v Bosně… Místní obyvatelé jim říkají „stéčci“. Pokud je zkoumáme psychometricky, jsme doslova zaskočeni jimi vyzařovanou mocnou silou. Tyto kamenné zářiče jsou dílem Bogomilcůpravých křesťanů, kteří kdysi vládli celému Balkánu. Doporučujeme využít sílu těchto stél ke vstupům do změněného stavu vědomí a k léčení. Fungují dodnes – a velmi spolehlivě. Jimi vytvořené pole je patrné i kilometry daleko, ale pokud relaxujete v jejich těsné blízkosti – což jsou desítky či stovky metrů – bude účinek ještě silnější. Bogomilské stély jsou situovány vždy do křižovatek silných „ley-lines“ – zemských silokřivek. Tyto energetické žíly země neboli telurické proudy nabíjejí jednotlivé stély či skupiny stél obrovskou energií.

Hmotnost těchto podivuhodných kamenných zářičů se liší: některé jsou drobné, ale jiné dosahují váhy až 30ti tun! Do dnešního dne se jich v Chorvatsku a Bosně zachovalo neuvěřitelných 67 tisíc… Na povrchu stél jsou často vytesány fantastické psychedelické obrazce a spirály. Každý psychotronik vám potvrdí, že spirála vždy umocňuje kumulaci a radiaci energie. Najdeme ale také stély, na nichž je zobrazen posvátný Strom Života, archetypální „Bojovník“ čelící silám Tmy, aby ubránil na Zemi Pravdu, na jiných je zobrazeno Slunce, Měsíc, či určité hvězdy

Tyto nádherně opracované stély nebyly nikdy místními obyvateli jakkoli poškozovány ani použity jako stavební materiál. Důvodem je silná víra místních lidí v mocné magické a léčebné vlastnosti těchto kamenných stél. Kde můžete s těmito nádhernými zářiči, které jsou – možná i záměrně nepřipomínaným - světovým unikátem, pracovat? Ptejte se na starobylý románsko-gotický kostelík Sveti Jura který se nachází nedaleko letoviska Tučepi pod masívem Biokovo. Také je zde u Tučepi naleznete u starobylého ještě před-románského kostelíka Sveti Petar. Dále je najdete u hřbitova ve starobylé vesničce Podaca přímo na Makarské riviéře, u letoviska Starigrad – Paklenica, mezi obcemi Cista Provo a Imotske po levé straně silnice a budete-li se v této oblasti ptát místních na „stéčci“ tak i leckde jinde...

E-shop Síla Světla E-shop Mutual Help Cesty k sobě