Petr Chobot

Official

design and code by Werner Dweight

O mé práci

PETR CHOBOT - biolog, terapeut

Od raného mládí se zabývá zkoumáním vztahů mezi vědomím a hmotou, k tomu ho vedly jeho vlastní zkušenosti s rozšířenými a jasnovidnými stavy vědomí, do kterých se již od dětství spontánně, aniž o to sebeméně stál, dostával. Posledních 18 let pravidelně navštěvuje amazonské a andské šamany, jejichž systém léčení a práce studuje.Aktivně bojuje za zachování biodiversity Amazonie a za zachování kultury jejich původních obyvatel. Je neúnavým badatelem v oblasti tzv. paranormálních jevů, ovšem drží se exaktního přístupu k této oblasti, nepovažuje se za esoterika ani za duchovního člověka. Jeho cílem je maximálně zesílit úctu každého z nás k Člověku a k Životu skrze objektivní a necenzurované poznatky o silách jimiž disponujeme a o povaze reality. Má 20-ti letou terapeutickou praxi. V současné podobě,jak ji asi desetiletí uskutečňuje ve více zemích, je zaměřená na uskutečňování osvobozujících změn v lidském životě a těle skrze změny ve vědomí a biopoli a v mnohém vychází z indiánských šamanských systémů, především andského systému Karpay. Aktivně se zabývá indiánskou fytoterapií a snaží se svými projekty přispět k rozšíření účinných léčivých rostlinných prostředků za hranice Amazonie, což může vést nejen k redukci počtu lidí trpících v naší kultuře některými nemocemi – např. diabetes – ale také to může velmi pomoci Amazonii v jejím smrtelném zápasu o přežití.

Mnoha staletími prověřené techniky Indiánů zaměřené na čištění a aktivaci energetických center

Petr Chobot vyučuje a jako terapii uplatňuje systém indiánských meditací, během kterých můžeme rozvinout své léčitelské a jasnovidné schopnosti. Základem tohoto systému je efektivní aktivizace našich základních energetických center, která vede k obrovské přeměně člověka a k rozvoji tzv. mimořádných schopností a to v relativně krátkém čase. Tento systém je prověřený věky je velmi efektivní a zároveň jednoduchý. Pro nás v naší kultuře jsou dnes významné především jeho terapeutické možnosti. Cíleným promýváním biopole i jednotlivých orgánů nasměrovanými proudy jemné energie lze odstranit řadu potíží, včetně těch, které považujeme za těžko odstranitelné. Ovšem tyto jednoduché prastaré indiánské meditace nás dokáží také velmi rychle revitalizovat, vrátit nám naši psychickou a fyzickou sílu a enormně zesílit naši obranyschopnost. Nadprůměrnou aktivizací některých našich energetických center můžeme dosáhnout transcendentních kosmických stavů, v nichž k nám přichází množství informací a během kterých se dozvídáme velmi mnoho o sobě a celém bytí. Petr Chobot realizuje svoji práci velmi často v tzv. silových místech a to jak v Evropě, tak v Jižní Americe. Jsou to místa zvýšené koncentrace energie na Zemi. Kromě veřejných meditací a seminářů můžete pracovat také individuálně díky nahraným meditacím (jak léčebným, tak na rozvoj mimořádných schopností) na vydaných CD.

Práce PCH v Evropě

Léčebné meditace

Léčebné meditace probíhají  vleže. PCH se učil techniky přenosu léčebné energie u andských a amazonských šamanů nejméně 18 let a tuto metodu zdokonaloval také během svých studijních pobytů na Filipínách a v Brazílii. Přenést velké množství koncentrované energie schopné léčit je poměrně obtížné a PCH začal z toho důvodu uskutečňovat tento typ meditací v jejich současné podobě veřejně teprve asi před pěti lety. Během jakékoliv léčebné meditace se kolem každého účastníka vytvoří velmi silné energetické pole, které jím pronikne, prostoupí jeho orgány a buňkami. Energie pak intenzivně pracuje v těle a biopoli, přičemž je nejen čistí, ale přestavuje a restrukturalizuje jejich struktury tak, že člověk často odchází jako znovuzrozený. Samozřejmě v mnoha případech je nutné tuto terapii opakovat, neboť přijatá energie potřebuje delší dobu k tomu, aby v lidské bytosti vše napravila. Nicméně je i mnoho případů, kdy i po jediné takovéto léčebné meditaci objektivně došlo v tělech a životech lidí k obrovským a zřejmě nevratným pozitivním změnám. Filosofie léčebných meditací je prostá – KAŽDÝ člověk má právo být vyléčen a zbaven jakéhokoliv utrpení a životních omezení. Energie schopná odstranit OPRAVDU VŠECHNO negativní pochází z nejvyššího kosmického zdroje, který je zároveň absolutním vědomím. Tato energie se neptá na „karmu“, je nesrovnatelně silnější než energie jakéhokoliv našeho problému. Pokud umožníte člověku se s čistou energií zdroje spojit, umožníte mu tím, že ho tato energie promyje a restrukturalizuje, zbavit se v podstatě čehokoliv co ho v jeho životě omezovalo a trápilo – byť to byl třeba „jen“ nedostatek hojnosti nebo nerealizovaný partnerský vztah. Akce s léčebnými meditacemi bývají tříhodinové, ale také několikadenní.

 Meditace na rozvoj léčitelských a jasnovidných schopností

Tyto meditace uskutečňuje PCH jak v sálech vleže, tak v přírodě, v prvé řadě ve velmi čistých silových zónách. Klíčové je pro ně aktivizovat určitá energetická centra – temeno lebky, „3. oko“, střed hrudi, solar, střed břicha atd. Lidé si tak aktivizují mimořádně účinným indiánským způsobem svoji vnitřní paměť, obsahující i tzv. reinkarnační prožitky, okusí stav mimotělesné existence a mohou se dotknout i samotného absolutna, jakéhosi centrálního božského vědomí. Toto vše má mimořádnou terapeutickou hodnotu a dělá nás to rozhodně lepšími lidmi. Některé speciální meditace mohou rozvinout i naše přirozené, ale běžně nevyužívané léčitelské schopnosti, kterými všichni latentně disponujeme. Tento typ meditací uskutečňuje PCH především na několikadenních seminářích.

Práce PCH v Peru

podrobněji o této práci na www.infinite-life.eu

PCH vede každý rok několik sebepoznávacích, léčebných a poznávacích expedic, během kterých jsou navštívena energeticky nejsilnější místa v Peru, často v oblastech zcela mimo civilizaci v panensky čisté přírodě, které nemá běžný turista šanci navštívit.

Členové expedic navštěvují indiánské vesnice a setkávají se s Indiány v jejich přirozeném prostředí…

Pod vedením velmi zkušených kmenových indiánských šamanů pracují účastníci těchto expedic na odstranění všech, i dlouhodobých zdravotních a životních problémů a rozvíjejí své dříve latentní jasnovidné i léčitelské schopnosti.

Práce PCH v oblasti léčení vážných nemocí pomocí rostlin se zázračnými účinky z nitra amazonského pralesa

podrobněji o této práci na www.livepharmacy.eu

Filosofií projektů, spojených s terénním výzkumem a následným šířením léčivých rostlin používaných v Amazonii kmenovými šamany je model VZÁJEMNÉ POMOCI. Amazonie pomůže NÁM a MY pomůžeme Amazonii. PCH se v současné době soustřeďuje na to, aby lidé trpící v Evropě cukrovkou získali přístup k velmi účinným šamanským rostlinným prostředkům, které jsou schopné tuto nemoc vyléčit. Veškeré finanční prostředky takto získané, budou sloužit výhradně k zachování ohrožených území, na nichž se tyto přírodní léky vyskytují a k ochraně zde působících šamanů a zde žijících Indiánů. Spektrum těchto přírodních léků bude postupně rozšiřováno o další unikátní fyto-prostředky, obsahující rostlinné „ženské hormony“ (tvarující tělo do ideální podoby a odstraňující ženské migrény atd.), prostředky na čištění pleti, s protirakovinnými účinky atd.

E-shop Síla Světla E-shop Mutual Help Cesty k sobě